Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.