Poliisin esitutkinta Muhoksella sijaitsevan koulukoti Pohjolakodin toiminnasta valmistui -seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta syyttäjän arvioitavaksi

28.01.2021 09:39 - Jussi Häkkilä

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Muhoksella sijaitsevan koulukoti Pohjolakodin toimintaa.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Muhoksella sijaitsevan koulukoti Pohjolakodin toimintaa. Apulaisoikeusasiamies teki poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018 sen jälkeen, kun oli tehnyt tarkastuskäynnin Pohjolakotiin ja tehnyt selvitystä vaativia havaintoja vuosien 2013-2019 välillä.

Poliisi tutki Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi on lähetetty seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta. 17:ssa tutkitussa tapauksessa esitutkinnan mukaan ei ole syytä epäillä rikosta. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä olivat mm. virka-aseman väärinkäyttäminen ja kunnianloukkaus.

Esitutkinnassa on selvitetty myös, ovatko Pohjolakodin henkilöstöön kuuluvat mahdollisesti syyllistyneet työturvallisuus- tai virkarikoksiin laiminlyömällä työntekijöiden perehdytys-, ohjaus- tai valvontavelvollisuuden. Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi selkeitä puutteita näissä asioissa. Mahdolliset työturvallisuusrikokset ovat vanhentuneita.

Lue myös: Muhoksen koulukoti Pohjolakoti ryhtynyt toimenpiteisiin eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemien epäkohtien suhteen

Kilpailut

Uusimmat