Kuva: Antti Karppinen

Pienvesistöjä ennallistetaan mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella

21.10.2021 13:02 - Jussi Häkkilä

Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan Suomessa yhdeksää pienvesistöä, mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella.

Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan Suomessa yhdeksää pienvesistöä, mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella. Kunnostustoimenpiteitä tehdään pienvesien lisäksi ympäröivillä suo- ja metsäalueilla. Toimenpiteitä ovat mm. suon ennallistukset, vesiensuojeluratkaisut ja vaellusesteiden poistaminen. Lisäksi kunnostustoimenpiteisiin kuuluu mm. perattujen koskien ennallistamista, kivien ja kutusoraikkojen palauttamista sekä uomiin kertyneen kiintoaineksen poistamista.
Suomussalmen Kiantajärveen laskevalla Turkkijoella on jo viime talvena poistettu ennallistettavilta soilta puustoa ja tukittu ojia. Yhteensä tänä vuonna ennallistetaan 180 hehtaaria. Itse Turkkijokeen on lisätty kuluneena kesänä vaelluskaloille sopivaa lisääntymis- ja poikaselinympäristöä lähes 1,5:n kilometrin matkalle. Myös Turkkijokeen laskevaa puroa kunnostetaan tänä syksynä palauttamalla vettä vanhoihin kuivuneisiin purouoman pätkiin. 

Lue myös: Tyrnävällä tutkitaan ekologista ratkaisua peltojen valumavesiin

Kilpailut

Uusimmat