Kuva: Fotolia

Siikajoen Ruukinkosken pohjapato peruskorjataan - hankkeessa toteutetaan myös uusi kalaväylä

09.06.2021 14:57 - Ari Kettukangas

Peruskorjaus tehdään kesän ja syksyn aikana. Peruskorjauksen rahoittaa Maa- ja Metsätalousministeriö valtion omistamien vesirakenteiden kunnossapidon määrärahoista.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus peruskorjaa Ruukin kylässä Siikajoen kunnassa sijaitsevan Ruukinkosken pohjapadon ja rakentaa uuden kalojen ja vesieliöiden liikkumisen mahdollistavan väylän. Ruukinkosken nykyinen pohjapato on rakennettu alun perin vuonna 1936. Pohjapadon yhteyteen on rakennettu 1980 - 1990 lukujen taitteessa kalojen nousuväylä. Molemmat rakenteet ovat valtion omistamia ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnossapidettäviä. Peruskorjaus tehdään kesän ja syksyn aikana.
Peruskorjatun pohjapadon käyttötarkoitus ei muutu. Uuden padon rakenne tulee parantamaan kalojen ja muiden vesieliöiden kulkua padon yli. Varsinainen patorakenne suurenee pinta-alallisesti ja uudet rakenneratkaisut saadaan pitkäkestoisiksi ja vastamaan alkuperäistä ja luvanmukaista tarkoitusta. Vanha pohjapato jää osaksi uutta rakennetta toimien suojarakenteena rautatiesillan perustuksille ja tukirakenteena uudelle patoseinämälle. Peruskorjatun pohjapadon pääasiallisena rakenteena on teräsponttiseinämä ja se sijaitsee välittömästi vanhan padon alavirran puolella.  Kalojen ja vesieliöiden kulkuväylä tulee pohjapadon keskiosaan ja siten virtaamaa riittää vähän veden aikana väylään ja se varmistaa vesieliöiden liikkuvuuden. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Ruukin pohjapadon peruskorjauksen ja töiden aloituksesta tiedotetaan urakoitsijan kanssa myöhemmin. Peruskorjauksen rahoittaa Maa- ja Metsätalousministeriö valtion omistamien vesirakenteiden kunnossapidon määrärahoista.

Lue myös: Kosken Veikko sitoo vihtoja wanhanaikaisella tekniikalla Pattijoella

Kilpailut

Uusimmat