Kuva: Jussi Häkkilä

Vuoden 2021 ilmanlaaturaportti valmistunut Oulussa

01.05.2022 11:10 - Ari Kettukangas

Vuonna 2021 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa 97 % ja Pyykösjärvellä lähes 99 % ajasta. Edellisen vuoden lailla hyvän ilmanlaadun osuutta lisäsi koronatilanteesta johtunut liikennemäärien pieneneminen. Keskustassa voimakas rakennustoiminta kuitenkin lisäsi pölyämisestä aiheutuneita huonoja ilmanlaatutilanteita. Liikennemäärien väheneminen näkyi pienempinä typpidioksidipitoisuuksina.

Oulun ilmanlaaturaportti vuodelta 2021 on valmistunut. Raporttiin on koottu tiedot mitatuista hiukkasten, typen oksidien, otsonin, haisevien rikkiyhdisteiden ja rikkidioksidin pitoisuuksista sekä tiedot teollisuuden ja energiantuotannon sekä liikenteen päästöistä. Ilmanlaatua mitataan Oulussa kolmella kiinteällä mittausasemalla. Keskustan asema kuvastaa ilmanlaatua vilkkaassa liikenneympäristössä kaupungin keskustassa. Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat ilmanlaatua keskustan ulkopuolisilla asuntoalueilla. Nokelassa seurataan Nuottasaaren teollisuusalueen ilmapäästöjä. Vuonna 2021 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa 97 % ja Pyykösjärvellä lähes 99 % ajasta. Edellisen vuoden lailla hyvän ilmanlaadun osuutta lisäsi koronatilanteesta johtunut liikennemäärien pieneneminen. Keskustassa voimakas rakennustoiminta kuitenkin lisäsi pölyämisestä aiheutuneita huonoja ilmanlaatutilanteita. Liikennemäärien väheneminen näkyi pienempinä typpidioksidipitoisuuksina. Alkuvuodesta 2021 alkaen Nokelassa mitattiin viime vuosiin nähden selvästi useammin haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksia. Näihin oli pääosin syynä Stora Enson uuden selluprosessin käynnistysvaikeudet. Katupölykausi alkoi keskustassa ja Pyykösjärvellä tavanomaiseen aikaan huhtikuussa.

Lue myös: Ruka-Kuusamossa ennätystalvi

Kilpailut

Uusimmat