Kuva: Oulun yliopisto

Neurokehitykselliset häiriöt yleisiä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla

26.03.2024 08:52 - Jussi Häkkilä

Lähes joka viides neurokehityksellisen häiriön omaava lapsi päätyy sijoitetuksi kodin ulkopuolelle ennen 18:n vuoden ikää, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta.

Lähes joka viides neurokehityksellisen häiriön omaava lapsi päätyy sijoitetuksi kodin ulkopuolelle ennen 18:n vuoden ikää, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. ADHD-diagnoosin saaneet lapset ovat tutkimuksen mukaan yliedustettuina kodin ulkopuolelle sijoitettujen joukossa.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen neurokehityksellisen häiriön omaavien lasten joukossa oli tavallista, että heillä oli lisäksi myös muita psykiatrisia diagnooseja, kuten käytös-, päihde-, masennus- tai ahdistuneisuushäiriö.

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin neurokehityksellisen häiriön diagnoosin saaneiden lasten perhetilanteeseen liittyviä tekijöitä ja niiden yhteyttä sijoituksiin. Perheen toimeentulotukiasiakkuus oli keskeinen sijoituksiin kytköksissä oleva tekijä. Sijoitettujen lasten vanhemmilla oli myös muita useammin psykiatrisia häiriöitä.

Lue myös: Oulun yliopistolle kiitosta auditoinnissa

Kilpailut

Uusimmat