Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pohjois-Suomen väyläinfraan satsattava

17.02.2023 10:44 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan Väyläviraston investointiohjelma ei toteuta Liikenne12 -suunnitelman mukaisia tavoitteita saavutettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden ja ilmastonmuutoksen osalta pohjoisessa Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan Väyläviraston investointiohjelma ei toteuta Liikenne12 -suunnitelman mukaisia tavoitteita saavutettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden ja ilmastonmuutoksen osalta pohjoisessa Suomessa. Liikkumisvirtojen muutokset, sotilaallisen liikkumisen edellytykset sekä energiakriisi ja huoltovarmuuteen liittyvät tarpeet korostavat pohjoisen merkitystä.

Liiton mukaan Pohjois-Suomessa meneillään ja vireillä olevien elinkeinoelämän investointien tulee näkyä suunnitelmassa aivan toisella painoarvolla. Energiatalouteen liittyvä voimakas murros edellyttää välittömiä investointeja väyläinfraan Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Pohjois-Suomessa. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että Liikenne 12 -suunnitelmaa lähdetään uudistamaan ja purkamaan auki nopeutetulla aikataululla radikaalisti muuttuneen toimintaympäristön takia. TEN-T-ydinverkkokäytävien pohjoiset osuudet on huomioitava investointiohjelmassa. Pohjois-Suomen osalta eurooppalaista TEN-T-ydinverkkokäytävää edustavat pääradan kaksoisraideosuus ja nelostien kehittäminen. Pääradan osalta kriittisin väli on ensimmäisessä vaiheessa Liminka-Oulu-rataosuus. Valtateiden 4 ja 29 osalta vajaa 40 prosenttia tieosuudesta kattaa ydinverkkokäytävän kriteerit.

Lue myös: Väylävirastolla useita parantamiskohteita Tampereen ja Oulun välisellä radalla

Kilpailut

Uusimmat