Kuva: Jussi Häkkilä

Tutkimus: Työstä poissaolot kasvattavat liikkumattomuuden hintalappua

08.02.2023 08:21 - Jussi Häkkilä

Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja ODL Liikuntaklinikan tuore tutkimus tuo uutta tietoa liikkumattomuuden kustannuksista.

Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja ODL Liikuntaklinikan tuore tutkimus tuo uutta tietoa liikkumattomuuden kustannuksista. Tulosten mukaan terveyden kannalta liian vähän liikkuvan kustannukset keski-iässä ovat vuositasolla 200:sta 500:een euroon suuremmat kuin riittävästi liikkuvalla.
Tutkimuksessa laskettiin työstä poissaoloon liittyvät toteutuneet kustannukset vuosina 2012-2020 sekä tehtiin ennusteita kustannuksista tutkittavien luonnolliseen eläkeikään asti. Kustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi yksilön menettämiä ansiotuloja, jotka ovat seurausta pitkistä sairauspoissaoloista tai työkyvyttömyyseläkkeistä.
Aineistona hyödynnettiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimusta, jossa samoja henkilöitä on seurattu heidän sikiöajastaan lähtien.

Lue myös: Oulun yliopiston tutkijat löysivät uusia kohdun myoomille altistavia geenejä

Kilpailut

Uusimmat