Kuva: Oulun yliopisto

Tutkimus: Psykoosisairaudet yhteydessä epävakaisiin työuriin

04.08.2022 08:04 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille.

Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille.

Tulosten perusteella 75 prosenttia skitsofreniaa sairastavista ja puolet muita psykooseja sairastavista sijoittui epävakaalle urapolulle, jossa työttömyys ja osa-aikaiset työt olivat yleisiä koko 30-vuotisen tutkimusjakson ajan. Verrokkiväestössä epävakaan työurapolun kategoriaan kuului vain kymmenen prosenttia miehistä ja 20 prosenttia naisista.
Nyt löydetyt havainnot korostavat tarvetta kehittää ja soveltaa työmarkkinoille sitoutumista parantavia toimia jo psykoosisairauksien varhaisessa vaiheessa.
Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 1966 Pohjois-Suomen syntymäkohorttia ja erityisesti sen 46-vuotiskyselyn tuloksia, jotka koostuivat 6613:n henkilön vastauksista.

Lue myös: Planmecalta 100 000 euroa Oulun yliopistolle

Kilpailut

Uusimmat