Munuais- ja maksaliiton maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuckettia haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen tutkimusryhmän uusimmassa tutkimuksessa havaittiin, että korkea painoindeksi voimistaa erityisesti hengitykseen liittyviä pulsaatioita aivoissa.
Oulun Seudun Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Paula Ylikuljua haastattelee Jussi Häkkilä.
Professori Mika Ala-Korpelaa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan väestöterveyden tutkimusyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.
Tutkimuksen johtaja, lastentautiopin professori Terhi Ruuskaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Osasairauspäivärahakausia alkoi vuoden 2022 aikana yhteensä vajaa 27 000. Niistä lähes puolet alkoi mielenterveyden häiriöiden perusteella. Toiseksi yleisin syy sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
Muistiasiantuntija Ulla Kaikkosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Satu Mäkelää Suomen Nefrologiyhdistyksestä haastattelee Jussi Häkkilä.
Tiedot selviävät THL:n tuoreesta raportista, jossa on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta arvioitu alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksia alkoholin saatavuuteen, kulutukseen ja haittoihin.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille.
Glaukoomayhdistys ry:n puheenjohtaja Ritva Kivimäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Päätutkijana toiminutta Heta Helakaria haastattelee Jussi Häkkilä.
Janne Jalavaa Mielenterveyden Keskusliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimuspäällikkö Tiia Ngandua haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan endometrioosia eli kohdun limakalvon sirottumatautia sairastavat naiset arvioivat työkykynsä heikommaksi vielä keski-iässä verrattuna naisiin, joilla ei ole elämän aikana todettua endometrioosia.
Asiantuntija Kaisa Toikkoa Allergia-, iho- ja astmaliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.