Tutkimuksen johtaja, lastentautiopin professori Terhi Ruuskaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Osasairauspäivärahakausia alkoi vuoden 2022 aikana yhteensä vajaa 27 000. Niistä lähes puolet alkoi mielenterveyden häiriöiden perusteella. Toiseksi yleisin syy sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
Muistiasiantuntija Ulla Kaikkosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Satu Mäkelää Suomen Nefrologiyhdistyksestä haastattelee Jussi Häkkilä.
Tiedot selviävät THL:n tuoreesta raportista, jossa on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta arvioitu alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksia alkoholin saatavuuteen, kulutukseen ja haittoihin.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille.
Glaukoomayhdistys ry:n puheenjohtaja Ritva Kivimäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Päätutkijana toiminutta Heta Helakaria haastattelee Jussi Häkkilä.
Janne Jalavaa Mielenterveyden Keskusliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimuspäällikkö Tiia Ngandua haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan endometrioosia eli kohdun limakalvon sirottumatautia sairastavat naiset arvioivat työkykynsä heikommaksi vielä keski-iässä verrattuna naisiin, joilla ei ole elämän aikana todettua endometrioosia.
Asiantuntija Kaisa Toikkoa Allergia-, iho- ja astmaliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Hengitysliitto on lahjoittanut hoitolaitteen Oulun yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien osastolle.
Lääketieteen lisensiaatti Timo Tuovista Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta dosentti Tiina Ikäheimoa haastattelee Jussi Häkkilä.
Geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa Karjulaa Raahesta haastattelee Jussi Häkkilä. Marja-Liisa Karjula oli perustamassa 17 vuotta sitten Raaheen muistipoliklinikkaa, joka oli ensimmäisiä terveyskeskusten yhteyteen perustettuja poliklinikoita Suomessa.