Oulun yliopiston logopedian koulutus ja tutkimus täyttää 40 vuotta

12.05.2022 08:00 - Jussi Häkkilä

Logopedian tutkimusyksikön johtaja, dosentti, yliopiston lehtori Taina Välimaata haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun yliopiston logopedian koulutus ja tutkimus täyttää 40 vuotta. Tuona aikana koulutuksesta on valmistunut yli tuhat filosofian maisteria, jotka toimivat laillistettuina puheterapeutteina tai muissa kielen ja kommunikaation asiantuntijatehtävissä. Sekä yksikön koulutus että tutkimus on arvioitu useaan kertaan laadukkaaksi erilaisissa arvioinneissa. Logopedian koulutus on vuosittain yksi suosituimmista Oulun yliopiston hakukohteista.

Tutkimuksen painopistealueita ovat puheen ja kielen taidot ja niiden häiriöt elämänkaaren eri vaiheissa, sosiaalinen kommunikaatio ja sen vaikeudet, kuulo, puheen havaitseminen ja kuulotiedon käsittely sekä puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutus ja sen vaikuttavuus. Tutkimusyhteistyö on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta.
Koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, päiväkotien ja koulujen kanssa erityisesti kliiniseen työhön valmentavissa opintojaksoissa eli terapiaharjoittelussa. Maisterivaiheen opintojen pitkän loppuharjoittelun osalta yhteistyö on valtakunnallinen.

Lue myös: Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun liiketalouden etiikkaa ja arvoja tutkiva ja opettava professuuri -etiikkapalkinto Rukakeskus Oy:lle

Kilpailut

Uusimmat