Kuva: Ari Kettukangas

Venäjän hyökkäys Ukrainaan himmentää Pohjois-Pohjanmaan talouden ja työllisyyden näkymiä

10.05.2022 13:35 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueelliset kehitysnäkymät -raportin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa himmentää maakunnan talouden ja työllisyyden näkymiä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueelliset kehitysnäkymät -raportin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa himmentää maakunnan talouden ja työllisyyden näkymiä. Talous ja työllisyys ovat kasvaneet suotuisasti jo toista vuotta. Useilla aloilla myynti, tilaukset ja liikevaihto ovat yhä hyvässä kasvussa ja puretut koronarajoitukset avaavat yhteiskuntaa.

Helmikuussa alkanut sota luo kuitenkin suurta epävarmuutta. Talouden odotetaan jatkossakin kasvavan, mutta kasvuodotukset ovat madaltuneet aiemmasta. Tähän mennessä  sodan välilliset vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla ovat olleet suoria vaikutuksia merkittävämpiä.
Kohoavat kustannukset, materiaalipula ja logistiset haasteet heikentävät kasvunäkymiä. Jos hinnat nousevat huomattavasti, vähentää se yksityistä kulutusta, heikentää yritysten kannattavuutta ja viivästyttää, ellei jopa ehkäise, jo suunniteltuja investointeja. Isoimmat akuutit haasteet kohdistuvat tänä keväänä maaseutuelinkeinoille. Maatalous on kustannus- ja kannattavuuskriisissä ja näkymät ovat heikentyneet Venäjän toimien seurauksena. Toisaalta sota hidastanee turpeesta luopumista, kun kansallisena intressinä on turvata energiasektorin huoltovarmuus.

Maakunnan teollisuusyritysten kokonaisliikevaihto on kasvussa. Hyvä tilauskanta on lisännyt rekrytointeja ja merkittäviä lisäinvestointeja on tiedossa mm. puuteollisuudessa. Huolta herättää raaka-aineiden hintojen nousu esimerkiksi metalleissa. Useita tuulivoimahankkeita on suunnitteilla ja aurinkovoimaakin kehitetään aktiivisesti.
Rakentamisen kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Maakunnassa kuitenkin avataan merkittäviä rakennushankkeita lähiaikoina, isoja kohteita on valmisteilla ja asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana varsinkin Oulussa. Myös korjausrakentamisen kysyntä jatkuu suurena.

Rajoitusten purku ja liikkumisen lisäys kasvattavat matkailu- ja ravintola-alojen myyntiodotuksia. Kustannusten nousu rasittaa suuresti kuljetusyrityksiä ja -yrittäjiä. ICT-klusteri jatkaa kasvussa. Tilaus- ja projektikanta on useissa yrityksissä hyvällä tasolla ja varsinkin tietoturva korostuu kriisiaikoina. Pohjois-Pohjanmaalla kaupan alojen liikevaihto on kasvanut yhtäjaksoisesti ilman notkahduksia korona-aikanakin. Yksityisten hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa jatkossakin.
Tähän saakka sodalla ei ole ollut merkittäviä työmarkkinavaikutuksia. Jos sota jatkuu pitkään ja talouskasvu hiipuu huomattavasti, vähentää se tarvetta työllistää. Työntekijäpula on yhä iso haaste useilla toimialoilla ympäri maakuntaa. Osaajapula on pahentunut viime syksystä.
Eniten työvoimapulaa esiintyy maakunnassa rakentamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, metalli-, kone-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden, ICT:n, ravitsemisen, kuljetuksen, kone- ja laitekorjauksen, kiinteistöhuollon, myyntityön ja taloushallinnon aloilla.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaalla yritysten yleiset näkymät yhä positiiviset

Kilpailut

Uusimmat