Ohjelmassa vieraillaan tällä kertaa rasvamonttulaisten alkulähteillä. Joka jaksossa mennään aina teemalla oppia ikä kaikki ja tällä kertaa ihan kirjaimellisesti Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikassa. Maatalouskoneasentajien linjalta löytyy vahvaa osaamista niin opiskelijoissa kuin opettajissakin. Lisäksi henkilökuntaa kiinnostaa erilaiset koneet myös omalla vapaa-ajalla. Saman katon alta olisi saanut tehtyä vaikka useammankin jakson, mutta seuraavaksi laitetaan ne jonkinlaiseen järjestykseen ja sekoitetaan värikäs koneharrastuscoctail!
Ympäristöohjelma hyväksyttiin elokuussa 2019 ja sen tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelmassa asetetuilla mittareilla, kuten seuraamalla joukkoliikenteen matkamääriä, palveluiden saavutettavuutta ja kaupungin oman toiminnan energiankulutusta. Lisäksi vuosiraportointi sisältää Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen.
Seurakuntatalouden tulos on ylijäämäinen 686 383 eurolla. Ylijäämäisen tuloksen syntymistä edesauttoivat Suvannon pappilan myynti, budjetoitua suurempi verotulokertymä sekä sijoitusrahastotuottojen kotiuttaminen.
EU Business News on valinnut oululaisen Macon Oy:n vuoden 2020 European Enterprise Awards -palkinnon voittajaksi.
Luonnonvarakeskuksen mukaan porotalouden kannattavuus koheni viime vuonna.
Ohjelma tähtää yhteensä 11-13 miljoonan euron suuruiseen säästöratkaisuun. Se sisältää sekä palvelurakenteellisia että toiminnallisia, tuottavuutta parantavia tavoitteita. Tavoiteaikatauluna on saattaa valmistelu loppuun nyt toukokuussa ja tuoda tuolloin valtuuston hyväksyttäväksi tasapainotusohjelma ja samalla 5 miljoonan euron suuruinen ohjelmaan perustuva jäsenkuntalaskutusta vähentävä lisätalousarvio.
Oulun Karjasillan seurakunnan johtava diakoniaviranhaltija Nina Niemelää haastattelee Jussi Häkkilä.
Sellutehdas on ollut käynnissä tammikuun puolesta välistä lähtien, ja kartonkikone on käynnistysvaiheessa. Projekti käynnistyi toukokuussa 2019 350 miljoonan euron investointipäätöksellä ja se valmistui suunnitellussa budjetissa.
Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos ja Ruskon jätteiden lajittelulaitos vihittiin eilen.
Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina, minkä takia turvesoita jää hyödyntämättä, sekä puuvarastoihin liittyvistä arvon alentumisista. Alaskirjaus ei vaikuta Turveruukki Oy:n toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.
Palveluesimies Markus Pekkalaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin aluehallintovirasto kartoitti, miten Lapin kuntien toiminta on tukenut kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koronaepidemian aikana. Tavoitteena oli koota tietoa sellaisista käytännöistä, joita kunnat voivat hyödyntää jatkossakin omassa hyvinvointi-, terveys-, ja turvallisuustyössään. AVI teki kyselyn syyskuussa 2020 ja se siihen vastasi 11 Lapin kuntaa.
Talousneuvola aloittaa toimintansa Oulussa 7.1.2021.
Armi Nikolaa Siikajoen Maa- ja kotitalousseurasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna.
Raahen kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ja sitä seuraavan vuoden taloussuunnitelma ovat kumpikin noin kaksi miljoonaa euroa alijäämäisiä.