Vajaa miljoona euroa maksava palvelurakennus on osa Vestian laajempaa investointi- ja kehityshanketta, jolla parannetaan palveluiden toimivuutta niin Ylivieskan jätekeskuksessa kuin hyötyjäteasemilla. Nykyiset tilat eivät enää riitä toimintojen kehittämiseen. Rakennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden elokuussa. Hyötyjäteasemien aukioloaikoja tullaan pidentämään palveluautomaattien ja automatiikan avulla, jolloin yhteydenpidon hallinnoimiseen tarvitaan erillinen valvomo.
Oulun Maa- ja kotitalousnaisten myöntämä tunnustus julkistettiin piirikeskuksen edustajakokouksessa Haapavedellä. Helena Lahdenperä on aktiivinen Limingan maaseutunaisten jäsen ja johtokunnan toimija, joka on edistänyt alueellaan Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa sekä kannustanut ja innostanut myös muita naisia toimintaan mukaan. Hänet tunnetaan mm. pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijana. Hän kurssitti satoja, jopa tuhansia maa- ja kotitalousnaisia ympäri Pohjois-Suomea.
Oulun kaupunginhallitus sai eilisessä kokouksessaan valmiiksi talousarvioesityksensä ensi vuodelle sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.
Eläkeliiton Kaustisen yhdistys Tervaa ja paanuja talkootyönä -hankkeineen, Humppilan museorautatieasema ja Lauttasaaren kartanon restaurointi Helsingissä kilpailevat Euroopan kulttuuriperintöpalkinnoista 2020. Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen hankkeessa katettiin perinteisin menetelmin veistetyin kattopaanuin vuodelta 1859 oleva kirkko ja vuodelta 1778 oleva kellotapuli. Kattopaanuja veistettiin noin 40 000 ja terva hankittiin polttamalla tervahautaa. Kattopaanujen ja tervanvalmistuksen eri työvaiheissa on ollut mukana arviolta yli sata kaustislaista, ja tehtyjä talkootyötunteja on kertynyt noin 10 000.
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset on valinnut Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2019 Maistuva maaseutu -yritykseksi Viskaalin tilan Muhokselta. Tunnustus jaettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Viskaalin tilalla on lähialueita palveleva teurastamo ja tilamyymälä. Kaikki tuotteet tehdään lähiraaka-aineista. Viskaalin on Oulujokilaakson vanhimpia tiloja, joka historiansa aikana on vaikuttanut monella tavalla lähialueen yhteisöön. Tilaa ympäröivää maisemaa on kehitetty ja muokattu pitkäjänteisesti.
Maanteiden talvihoidon rahoitustason merkittävä nosto ja uudet toimintalinjat tuovat parannuksia maanteiden talvihoitoon. Kuluvan vuoden alussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nosti talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä, yhteensä noin 1500 kilometrin matkalla. Lisäksi tänä syksynä nousevat valtatien 5 hoitoluokka Kuusamon ja Rukan välillä sekä juuri korjausvelka-hankkeena valmistuneen maantien 849 hoitoluokka Kiimingin ja Yli-Iin välillä. Kyse on merkittävästä korotuksesta, sillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käyttää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen maanteiden talvihoitoon tänä talvena yhteensä noin 17 miljoonaa euroa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet kaupasta, jolla Tornator myy valtiolle luonnonsuojelua varten Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnista yhteensä noin 213 hehtaarin alueet. Alueita yhdistää eri suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus. Oulun Isosuo ja Leväsuo ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suojelukohteita ja niiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria. Isosuo-Leväsuo -kokonaisuus sijaitsee Ylikiimingin alueen Somerovaaran kylän ja Yli-Iin kirkonkylien välisessä asumattomassa kairassa.
Vuotungin maamiesseuran naisosaston puheenjohtaja Ulla Käkilehtoa haastattelee Jussi Häkkilä.
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämmön hinta pysyy ennallaan vuonna 2020. Myös konserniin kuuluva Napapiirin Vesi Oy pitää veden hinnan vuoden 2019 tasolla. Konsernissa sähkönsiirrosta vastaava Rovaniemen Verkko Oy sen sijaan jättää asiakkailtaan perimättä noin 700 000 €:n edestä perusmaksuja vuonna 2020. Rovaniemen Verkon siirtohinnat kuuluvat jo tällä hetkellä Suomen edullisimpien joukkoon.
Kehittämiskohteena ovat Täikön toria ympäröivät korttelit sekä rautatieaseman alue. Tavoitteena on kaupunkimiljöön ja sen palvelutarjonnan parantaminen, matkailun kehittäminen, asuin- ja työpaikkojen lisääminen sekä kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen. Kaupunki kutsuu kiinnostuneet investorit, toimijat, sijoittajat ja kehittäjät mukaan keskustan kehittämishankkeeseen. Taustalla on myös Kemin vetovoima matkailuun ja teollisuuteen.
Kalajoen kaupunki on mukana Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa seutukaupunkihankkeessa, jonka tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa. Hankkeen avulla tunnistetaan toimivia käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi sekä alueella pysymiseksi. Projekti jatkuu 31. elokuuta 2021 saakka.
Tukea sai mm. Hotelli Iso-Syöte, Kuusamo hirsitalot ja Verkotan Oy. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi yritysrahoitusta myös Kainuuseen n. 285 000 euroa ja Lappiin n. 1 828 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki myönteisiä päätöksiä yritysten kehittämispalvelujen analyyseihin ja konsultointeihin heinä-syyskuussa yhteensä 55 kappaletta. Näistä Pohjois-Pohjanmaalle 25, Lappiin 17 ja Kainuuseen 13 kappaletta.
Suunnitellut muutokset saattavat johtaa enintään 135 työntekijän vähennykseen Paper-divisioonassa vuoden 2020 loppuun mennessä. Stora Enson Paper-divisioona suunnittelee organisaatiomuutoksia parantaakseen kilpailukykyään ja varmistaakseen tehokkaan asiakaspalvelun sen jälkeen, kun Oulun tehdas on muunnettu tuottamaan pakkauksiin käytettävää kraftlaineria. Suunnitellut muutokset vaikuttaisivat ensisijaisesti kaupallisiin ja tukitoimintoihin.
Maailmanlaajuisesti uniikki kiertotalouden palvelu yhdistää jätteiden tuottajat ja käsittelijät samalle foorumille. Oululaisen Wastebookin kehittämää jätehuollon kilpailutusalustaa on pilotoitu Iissä syyskuusta alkaen. Alusta lanseerataan tänään käyttöön myös Oulussa. Osoitteessa wastebook.fi kuntalaiset, taloyhtiöt ja yritykset voivat kilpailuttaa jätehuoltonsa, valita kierrätettävät jakeet ja nähdä valintojensa vaikutukset kierrätysasteeseen. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on nostaa kotitalousjätteen kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.
Neuvottelujen tuloksena työt loppuvat 24 kunnossapidon henkilöltä. Efora Oy huolehtii Stora Enson kunnossapidosta yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa. Efora on Stora Enson täysin omistama tytäryhtiö, jolla on noin 900 työntekijää. Efora Oy:n Oulun henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkoivat syyskuussa ja ne olivat seurausta Stora Enson päätöksestä muuntaa Oulun paperitehdas pakkauskartonkitehtaaksi sekä sulkea paperikone 6 ja arkittamo ensi vuonna.
Vielä alkuvuodesta vilkkaasti käynyt puukauppa on syksyllä tasaantunut hieman edellisvuotta hiljaisempaan tahtiin.