Palveluesimies Markus Pekkalaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin aluehallintovirasto kartoitti, miten Lapin kuntien toiminta on tukenut kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koronaepidemian aikana. Tavoitteena oli koota tietoa sellaisista käytännöistä, joita kunnat voivat hyödyntää jatkossakin omassa hyvinvointi-, terveys-, ja turvallisuustyössään. AVI teki kyselyn syyskuussa 2020 ja se siihen vastasi 11 Lapin kuntaa.
Talousneuvola aloittaa toimintansa Oulussa 7.1.2021.
Armi Nikolaa Siikajoen Maa- ja kotitalousseurasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna.
Raahen kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ja sitä seuraavan vuoden taloussuunnitelma ovat kumpikin noin kaksi miljoonaa euroa alijäämäisiä.
Oulun seurakunnissa on tehty vuoteen 2026 uluttuva talouden tasapainottamissuunnitelma jäsenmäärän ja kirkollisverotulojen laskun sekä koronan vaikutusten takia.
Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2021 on noin 1,42 miljardia euroa, vuosikate noin 31 miljoonaa euroa ja alijäämä noin -53 miljoonaa euroa. Esitys sisältää investointeja noin 136 miljoonaa euroa. Kaupunki ottaa ensi vuonna uutta lainaa noin 100 miljoonaa euroa. Lainamäärä vuoden 2021 lopussa ennustetaan olevan noin 826 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 veroprosentiksi valtuusto on jo päättänyt 20,5 %.
Pohjois-Suomen puukauppa on syksyn edetessä virinnyt ja takamatka viime vuoteen verrattuna pienentynyt viidennekseen.
Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Asko Räisästä haastattelee Jussi Häkkilä.
Ympäristöministeriö järjestää valokuvakilpailun päivän kunniaksi ja Maa- ja kotitalousnaiset ohjattuja maisemakävelyjä. Kansainvälistä maisemapäivää vietetään tänä vuonna neljättä kertaa.
Oulun kaupungin talousarvio 2021 on noin 1,4 miljardia euroa, vuosikate noin 32 miljoonaa euroa ja alijäämä noin -52 miljoonaa euroa.
Loppuvuodesta tehtaalla tarvitaan puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aiemmin, mikä kasvattaa alueen talouteen virtaavaa rahamäärää yli sataan miljoonaan euroon vuodessa. Lisäystä on noin 20 miljoonaa euroa. Puun määrä nousee yhteensä 2,4 miljoonaan kuutioon. Karkeasti laskettuna tehtaan puunhankinta-alueelle syntyy tuotantolinjan muutoksen ansiosta sata uutta työpaikkaa puunostoon, korjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöihin. Oulun tehtaan puuraaka-aineen hankkiminen työllistää jatkossa useita satoja henkilöitä Pohjois-Suomessa.
Yksityismetsien hakkuumäärät ovat olleet kesällä hieman kasvussa alkuvuoden heikkouden jälkeen ja hakkuuaikomuksetkin ovat nousseet.
Kalajoen kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahaa kohdistettavaksi väliaikaisiin yritysten kehittämisavustuksiin koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi.