Lupahakemus koskee Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia. Hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023. Nykyisen Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään.
Oulun kaupunginhallitus ei hyväksynyt eilisessä kokouksessaan kaupunginjohtajan esitystä henkilöstön lomauttamiseksi.
Oulun kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin eilen päätökseen.
Oululainen Touhula-päiväkodit on jättänyt eilen yrityssaneeraushakemuksen johtuen yhtiön vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.
Maksuttomaan sparraukseen valittiin mukaan mm. Manna Insect Oy Oulusta, Clewat Oy Kokkolasta ja Isokummun kehräämö Oy Sievistä. Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun tuomaristo arvioi yrityksiä markkinapotentiaalin, tiimin, kasvukyvyn ja näyttöjen perusteella. Kasvupolulle haki yhteensä 49 yritystä.
Kemin kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman.
Taloustutkimuksen Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta tekemän selvityksen mukaan yhdistettyjen kuljetusten palvelutason parantamiseksi ja kysynnän kasvattamiseksi olisi käynnistettävä investoinnit Oulun ja Ylivieskan väliseen kaksoisraiteeseen.
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala kutsui perjantaina henkilöstötoimikunnan jäsenet, pääluottamusmiehet sekä Suomen pelastusalan ammattilaisten edustajan tulevana torstaina alkaviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Työnantaja tavoittelee neuvotteluissa tänä vuonna 40 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa ja harkitsee henkilöstöön kohdistuvia enintään 90 päivän mittaisia lomautuksia. Lomautuksista on tarkoitus päättää 18. toukokuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Lomautukset voivat kohdistua koko kaupungin henkilöstöön, siltä osin, kun se on toiminnallisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Mahdolliset lomautukset toteutetaan vuoden 2020 aikana. Lomautukset voidaan aloittaa noin kesäkuun puolessa välissä.
Tutkintanimikkeinä kokonaisuudessa on ollut useita törkeitä velallisen epärehellisyyksiä, useita törkeitä kirjanpitorikoksia, velkojansuosinta sekä tilintarkastusrikos. Edellä mainitun lisäksi henkilöitä on kuultu epäiltyinä avunannoista em. rikoksiin sekä tutkittu liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset. Rikoksesta epäiltyinä kokonaisuudessa on yhteensä kuusi henkilöä, joista kahta pidetään jutun päätekijöinä. Toinen päätekijöistä on omistanut tutkinnan kohteena olleet yhtiöt. Avunannosta epäiltyinä on ollut yhtiöiden taloushallinnossa työskennelleitä henkilöitä sekä yhtiöiden tilintarkastaja. Edellä mainitun lisäksi tilintarkastajaa epäillään tilintarkastusrikoksesta. Motiivina menettelylle epäillään olleen pyrkimys välttää maksuvelvoitteita tyhjentämällä yhtiöitä varoista, jättäen maksuvelvoitteet konkurssiin meneviin yhtiöihin.
MTK:n mukaan lomituspalvelulakiin tulee lisätä sijaisapuperusteeksi tartuntatautilain mukaiset karanteenitilanteet, jotta maatiloilla voidaan taata myös lomittajan työturvallisuus.
ELY-keskusten ensimmäiset koronarahoituspäätökset tehtiin tiistaina.
Oulun seurakuntien viime vuoden tilinpäätös osoittaa hieman yli 600 000 euroa ylijäämää.
Raahen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Raahen seudun kehityksen ja Raahepolis Oy:n valmisteleman lainamuotoisen kriisirahoitusmallin, jossa kaupunki ohjaa lainarahoitusta koronavirusepidemian aiheuttamista talousvaikeuksista kärsiville mikroyrityksille, eli 1-3 henkilöä työllistäville raahelaisille yrityksille.
Ylivieskan kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää yt-neuvottelut kahden miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi.
Oulun kaupunki rakennuttaa CircVol-hankkeen yhteydessä Kiimingin Välimaan kiertotalousalueelle vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suodattamiseen.
Oulun kauppakamari ei kuitenkaan usko taloussuhdanteiden käänteiden vaikuttavan pitkällä tähtäimellä Pohjois-Suomeen suunniteltuihin suurteollisuuden investointeihin. Välillisesti taloudesta tulevat häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi investointien rahoituksen löytymiseen tai ehtoihin, toisaalta investointien kustannukset voivat jopa pienentyä rakentamisvaiheen sattuessa maltillisemman talouskasvun vaiheeseen.