Stora Enson Suomessa toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1800 tainta hehtaarilla. Viljelytiheyden muutos mahdollistaa entistä paremmin muiden luontaisten puulajien, kuten männyn ja koivun kasvamisen kuusentaimikon sekaan.
Tulokset ilmenevät Taloustutkimus Oy:n tekemästä WACSI 2023 -asiakastyytyväisyyskyselystä, jossa Oulun lisäksi oli mukana 8 vesilaitosta mm. Kuopio, Pori ja Hämeenlinna.
LapWall Oyj tiedotti 14. kesäkuuta allekirjoittaneensa noin 6,5 miljoonan euron sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa Metsä Woodin rakennuttaman kertopuutehtaan kattoelementtiurakasta Äänekoskelle. Sopimukseen sisältyi tilaajan purkuoikeus.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tämänviikkoisessa kokouksessaan tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen.
LapWall on päättänyt antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2023. Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2023 on 40–45 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja 4,0–4,5 miljoonaa euroa. 
Pudasjärven kaupunki aikoo käynnistää yt-neuvottelut taloudellisista ja toiminnallisista syistä.
Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut 4 942:lla viime vuoden kesäkuusta.
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinosta Kainuun ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Business Finland on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle tutkimuskonsortiolle merkittävän rahoituksen kiertotalouden tutkimushankkeeseen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiakue Pohteen aluevaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan ensimmäisen osavuosikatsauksen.
Kunnat ovat olleet muutaman vuoden rauhassa taloushuolilta.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan alku on ollut taloudellisesti haastava.
Investointien kokonaissumma on yli miljoona euroa.
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan toimijoille suunnattu JTF-rahoitus on tarkoitettu alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja vihreän siirtymän haittavaikutusten minimoimiseen.
Tyypillisiä itse täydennettäviä vähennyksiä ovat viime vuoden aikana kertyneet kodin ja työpaikan väliset matkakulut, etätyöhön liittyvät vähennykset ja muut tulonhankkimismenot sekä kotitalousvähennys. Tuloista puolestaan esimerkiksi vuokra- ja sometulot sekä virtuaalivaluuttojen vaihtamisesta saadut tulot pitää ilmoittaa itse.
Palvelutason nosto mahdollistaa lähitulevaisuudessa matkustajamäärän selvän kasvun Oulun alueella. Joukkoliikenteen kehittäminen liittyy Oulun kaupungin ympäristötavoitteisiin sekä kaupunkistrategiaan, joiden tarkoituksena on lisätä kestävien liikkumismuotojen osuutta kaupunkiliikenteessä.