Työvoiman saatavuusongelmat koettelevat erityisesti kesäisin, sillä kesäsijaisten rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia 60 prosentilla apteekeista. Kolmannes apteekkareista joutuu siirtämään oman lomansa kesäkauden ulkopuolelle paikatakseen lomakauden henkilöstövajetta. Jatkuvaa työvoimapulaa on jopa 30 prosentissa apteekkeja. Kehittyneet lääkehoidot vaativat entistä enemmän lääkehoidon osaajia sekä sairaaloihin että apteekkeihin. Apteekkariliitto ehdottaa ripeitä toimia farmaseuttien koulutuksen lisäämiseksi. Sen mukaan farmaseuttien koulutukseen tulisi suunnata nopeasti uusia resursseja. Valmistuvien määrää voidaan lisätä myös muuntokoulutuksen keinoin.
Kasvisruokapäivällä halutaan vastata asiakkaiden toiveisiin. Lisäksi pyritään ohjaamaan asiakkaita käyttämään enemmän kasviksia aterioilla. Ravintosuositusten mukaan kasviksia pitäisi syödä puoli kiloa päivittäin.
Suurimmat avustukset myönnettiin Oulaisten liikuntapuiston urheilukentän peruskorjaukseen ja uuden huoltorakennuksen rakentamiseen sekä Oulun kaupungin Iinatti-Kaakkuri ulkoilureitin ja kuntoilupuiston rakentamiseen. Avustettavista hankkeista 7 oli lähiliikuntapaikkoja. Useissa kohteissa kuntalaiset ovat aktiivisesti vaikuttaneet lähiliikuntapaikka hankkeiden käynnistymiseen. Erityisesti skeittiparkki hankkeissa lapset ja nuoret ovat olleet mukana suunnittelussa ja ideoinnissa kuten Kärsämäen kunnan skeittipuistohankkeessa.
Oulun kaupunki rakentaa noin 150:n hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle.
JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen johtaja, voimajärjestelmäasiamies Petri Niemistä Huoltovarmuuskeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Soiten jäsenkuntien ja Kokkolan kaupungin tammikuussa käynnistämä talouden tasapainottamisohjelma on valmistunut.
Alueen elinvoimapolitiikkaan ovat olleet tyytyväisimpiä Kuopion, Pietarsaaren, Rauman, Keuruun, Jyväskylän ja Vaasan seudun vastaajat. Tyytymättömimpiä elinvoimapolitiikkaan olivat Itä-Lapin, Savonlinnan, Luoteis-Pirkanmaan, Turunmaan, Keski-Karjalan ja Hämeenlinnan seudun vastaajat. Kaikille Manner-Suomen kunnille tehdyssä kasvupotentiaalianalyysissä parhaan viidenneksen kunnat ovat pääosin suuria ja keskisuuria kaupunkiseutuja sekä niiden läheisyydessä olevia kehyskuntia. Alueet ovat keskittyneet Helsinki-Oulu -radan varrelle tai sen läheisyyteen.
Lapissa oli maaliskuun lopussa työttömiä reilu 8 800, mikä on lähes 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Voimakkaimmin työttömyys väheni Sodankylässä, Muoniossa ja Pelkosenniemellä. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,9 % ja alitti 10 % joka kolmannessa Lapin kunnassa. Tunturi- ja Pohjois-Lapissa työttömien osuus työvoimasta alitti maan keskimääräisen, 9,1 %.
Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 18 900 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 200 vähemmän kuin helmikuun lopussa. Työttömistä miehiä oli 11 300 ja naisia 7 600. Työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,2 %, koko maan tasolla 9,1 %.
Ylivieskan seurakunnan tilinpäätös osoittaa n. 185 000 euron ylijäämää. Verotulot laskivat edelleen vuoteen 2017 verrattuna, mutta säästöjä syntyi mm. henkilöstökuluissa sekä muiden toimintakulujen alittumisena.
Ari Kettukankaan jututettavana Stora Enson Paper-divisioonasta viestintäjohtaja Liisa Nyyssönen.
Centria-ammattikorkeakoulu keräsi vastinrahakelpoisia lahjoituksia viime vuoden aikana yhteensä n. 382 000 euroa. Tähän valtio osoittaa vastinrahaa n. 390 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin vuonna 2015 osoittanut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 50 miljoonaa euroa sijoitettavaksi SVOP-rahastoihin ja Centrialle kohdistui tästä 1 450 000 euroa.
Peruskuivatushankkeiden toteutukseen on Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla myönnetty 1,91 miljoonaa euroa.
Stora Enso vahvistaa puunhankintaorganisaatiotaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ari Kettukankaan jututettavana Stora Enso Metsän aluejohtaja Esa Ojala.
Johtava kalatalousasiantuntija Markus Huolilaa Lapin ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa aloittaa ensi vuoden alusta toimintansa 27 uutta kalatalousaluetta.