Kuva: Marja Ollakka

Ammattibarometri: Talouskasvun kiihtyessä pula ammattiosaajista kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla

27.09.2021 09:51 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ammattibarometrin mukaan kysyntä ammatillisen koulutuksen osaajille jatkuu vahvana seuraavankin puolen vuoden aikana.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ammattibarometrin mukaan työvoiman kysyntä jatkuu vahvana seuraavankin puolen vuoden aikana. Työttömyys on alentunut Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuonna lukuun ottamatta kesäkuukausien hetkellistä lisäystä. Työvoiman kysyntä on ollut vireää, mutta yhä useammalla alalla on pulaa ammattitaitoisista tekijöistä. Tarjolla on enemmän työpaikkoja ja samat työpaikkailmoitukset ovat usein auki.
Pohjois-Pohjanmaalla koetaan tulevana puolivuotiskautena barometrin mukaan pulaa terveydenhoito- ja sosiaalialalla, rakennusalalla sekä prosessi- ja konepajateollisuudessa. Opetusalalla tarve kohdistuu erityis- ja lastentarhaopettajiin. Oulun alueella tarvetta on etenkin palvelualoilla, ravintola-alalla sekä ICT-alalla. Töitä olisi myös opetus-, elektroniikka- sekä kone- ja metallialalla. Maakunnan eteläpuolisella alueella tarvitaan työntekijöitä mm. opetusalalle, prosessialoille sekä maaseutualalle. Työntekijätarpeeseen vaikuttaa kasvavasti myös Pyhäjoen ydinvoimalahanke ja kaivosteollisuuden elpyminen. Koillismaalle Lapin matkailusesongin vaikutukset ovat merkittävät kauden taas pyörähtäessä käyntiin. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat olleet koronan takia haasteellisessa tilanteessa työntekijöiden saatavuuden osalta.
Alueen työmarkkinoilla ylitarjonta painottuu korkeasti koulutettuihin. Lisäksi esimerkiksi sihteereitä, kirjastotyöntekijöitä, käytön tukihenkilöitä ja leipureita on enemmän työnhakijoina kysyntään verrattuna. Ammatillisen liikatarjonnan ratkaisu voisi olla muuntokoulutukset ja rekrytointikoulutukset yrityksen tarpeet huomioiden.
Töiden ja työnhakijoiden kohtaamiseen vaaditaan yrityksiltä uudenlaista joustavuutta ja erilaisia toimintatapoja, kuten työpaikkojen houkuttelevuutta ja kannustinten parantamista, jotta saatavuusongelmaan saataisiin ratkaisuja. Nopeita lääkkeitä kohtaanto-ongelman poistamiseksi ei välttämättä löydy edes ulkomaisella rekrytoinnilla.
TE-palveluiden kautta Pohjois-Pohjanmaalla oli avoinna syyskuussa reilut 5 000 työpaikkaa, noin 900 työpaikkaa vähemmän kuin helmikuussa.

Lue myös: Työttömyys vähentynyt -taustalla lomautusten väheneminen

Kilpailut

Uusimmat