Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistolta kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Myös osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy samalla työllisyysalueiden vastuulle.
Ari Kettukankaan jututettavana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntija Marko Salmela.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto myönsi viime vuonna starttirahaa 261:lle uudelle päätoimiselle yrittäjälle. Starttirahaa sai alueella kaikkiaan yli 400 yrittäjää.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ammattibarometrin mukaan kysyntä ammatillisen koulutuksen osaajille jatkuu vahvana seuraavankin puolen vuoden aikana.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ICT-toimialapalvelu on selvittänyt alan yritysten osaajatarpeita sekä alan työnhakijoiden osaamistarpeita.
Asiantuntija Marko Salmelaa Raahen toimipisteestä haastattelee Petri Alminoja.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät alkuviikosta.
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloittaa yt-neuvottelut organisaatiorakenteeseen, työtehtäviin ja toimintamalleihin suunniteltujen muutosten takia.
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto on saanut työnantaja-asiakkaille kohdennetussa palvelutyytyväisyyskyselyssä kiitosta palvelun nopeudesta, joustavuudesta ja sujuvuudesta.