Kuva: Pixabay TaniaVdB

Tutkimus: Yhteisöllisellä harrastustoiminnalla nuoruudessa positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia mielenterveyteen

30.08.2021 14:50 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yhteisöllisellä harrastustoiminnalla nuoruudessa voi olla positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia mielenterveyteen.

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yhteisöllisellä harrastustoiminnalla nuoruudessa voi olla positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia mielenterveyteen.

Tutkimuksen mukaan sosiaalisesti aktiivinen vapaa-aika nuoruudessa oli yhteydessä pienempään psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuuteen. Erityisesti tämä tuli esille mieliala-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden kohdalla. Vastaavasti sosiaalisesti passiivinen vapaa-aika liittyi suurempaan psykiatristen häiriöiden, erityisesti ahdistuneisuus- ja käytöshäiriöiden, ilmaantuvuuteen.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että mielekkääseen sosiaaliseen vapaa-ajan harrastukseen osallistuminen vaikuttaa nuorten mielenterveyteen positiivisesti. Nyt julkaistu tutkimus vahvistaa tätä käsitystä. Yleensä tutkimukset ovat perustuneet kyselyihin ja itsearviointiin, mutta nyt käytössä oli kattavat tiedot osallistujien mielenterveyden diagnooseista nuoruudesta aina aikuisikään saakka.
Psykiatrian ja terveystieteiden asiantuntijoista koostuva tutkimusryhmä selvitti 15-16-vuotiaiden vapaa-ajan harrastusten yhteyttä myöhempään psykiatriseen sairastuvuuteen. Tutkittavana oli lähes 7000 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1986 kuuluvaa.

Lue myös: Tutkimus: Matalampi hemoglobiini onkin hyödyksi terveydelle

Kilpailut

Uusimmat