Kuva: Jussi Häkkilä

Harvaan asutuille alueille esitetään mm. verohuojennuksia ja työnantajamaksujen poistamista

25.03.2021 10:53 - Jussi Häkkilä

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on esittänyt loppuraportissaan toimenpide-ehdotuksia, jotka tukisivat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden elinvoimaa ja hyvinvointia.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on esittänyt loppuraportissaan toimenpide-ehdotuksia, jotka tukisivat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden elinvoimaa ja hyvinvointia. Yksi ehdotuksista on verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle. Lisäksi harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saisivat opintolainaansa anteeksi 2 600:n euron arvosta vuosittain.
Uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä poistettaisiin työnantajamaksut Norjan mallin mukaisesti, ja syrjäseutulisä maksettaisiin harvaan asutuilla alueilla toimiville valtion ja kuntien virkamiehille.
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta katsoo, että ehdotetut toimenpiteet tukisivat harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi se näkee hyvänä, että toimenpide-ehdotuksista on pyydetty lainoppineen perustuslain mukaisuuden ennakkoarviointi ja sen mukaisesti voidaan todeta, että toimenpiteiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä.
Neuvottelukunta kannustaa asianomaisia ministeriöitä tukemaan esitettyjen toimenpiteiden alueellisia kokeiluja ja laatimaan niille vaikutusten arvioinnit. Lisäksi neuvottelukunta näkee tärkeänä, että alueiden erityispiirteet voidaan huomioida edellä mainituin julkisin kehittämistoimenpitein ja siten kasvattaa Suomen eri osien elinvoimaa ja hyvinvointia.

Lue myös: MOPPI-hanke pyrkii edistämään maaseutualueiden elinvoimaa

Kilpailut

Uusimmat