Neuvottelukunta pyrkii tuomaan järjestötyötä näkyväksi aktiivisen viestinnän, vierailujen ja vaikuttamistyön kautta. Maakunnassa toimivien järjestöjen yhteistyön tehostamiseen neuvottelukunta tarjoaa oivallisen alustan. Nyt alkavalla nelivuotiskaudella neuvottelukunnassa on edustus 15 eri järjestötahosta.
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on esittänyt loppuraportissaan toimenpide-ehdotuksia, jotka tukisivat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden elinvoimaa ja hyvinvointia.
Kuopiossa eilen ja tänään kokoontuneen Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokouksen kannanoton mukaan Euroopan unionin Suomelle osoittama Itä- ja Pohjois-Suomen kriteereihin perustuva rahoitus tulee kohdistaa täysimääräisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.