MTK:n kenttäpäällikkö Markku Ekdahlia haastattelee Jussi Häkkilä.
Tutkija Helmi Ikosta Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Suomen puukauppa on MTK:n mukaan syksyllä ottanut hyvän loppukirin.
Metsähallituksen Luontopalvelut on ostanut kerääjiltä noin 500 000 litraa männyn käpyjä Pohjois-Suomen männyn siemenhuollon varmuusvarastoa täydentämään.
Oulun kaupunginkirjaston alueellista kirjastopalvelupäällikköä Heidi Karhua haastattelee Jussi Häkkilä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Pohjois-Suomen viiden sairaanhoitopiirialueen hyvin erilaiset tavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavat asiakkaiden mahdollisuuksiin saada yhdenvertaiset tarpeitaan vastaavat sote-palvelut.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 10,5 miljoonaa euroa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön sekä etsivään nuorisotyöhön.
Pohjois-Suomen puukauppa on syksyn edetessä virinnyt ja takamatka viime vuoteen verrattuna pienentynyt viidennekseen.
Viime kuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 342 karhua.
Pohjois-Suomen puukauppa on hieman piristynyt syyskaudella, mutta on kuitenkin edelleen noin neljänneksen edellisvuotta perässä.
Yksityismetsien hakkuumäärät ovat olleet kesällä hieman kasvussa alkuvuoden heikkouden jälkeen ja hakkuuaikomuksetkin ovat nousseet.
Pohjois-Suomen puukauppa jatkui kesällä alkuvuoden tahtiin, kolmanneksen edellisvuotta perässä.
Pelastuspäällikkö Mika Haverista Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
K-ryhmän myynti oli Pohjois-Suomen alueella tämän vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 666,8 miljoonaa euroa, 3,8 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.
Liikuntapaikkojen saavutettavuus on Pohjois-Suomessa hieman parantunut.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 1,8 miljoonaa euroa valtionavustusta liikkuva opiskelu -toimintaan. Avustusta myönnettiin 147 hankkeelle ympäri Suomen. Hankkeissa edistetään fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa monipuolisesti kunkin oppilaitoksen omista tarpeista lähtien mm. vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta ja osaamista ja kehittämällä liikkumis- ja oppimisympäristöjä. Yhtenä tavoitteena on saada jokainen toisen asteen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Lapin aluehallintovirasto myönsi avustusta kahdeksalle hankkeelle 86 600 euroa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 11 hankkeelle 200 000 euroa.