Mikroyritysten valtakunnallinen tutkimus- ja koulutustehtävä Oulun yliopistolle

18.03.2021 08:50 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhosta haastattelee Jussi Häkkilä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt mikroyrittäjyyden valtakunnallisen tutkimus- ja koulutustehtävän Oulun yliopistolle vuosille 2021-2024. Tehtävästä ja siihen osoitetusta valtakunnallisesta rahoituksesta päätettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja kasvua. Lisäksi kehitetään vientiä, joka on suomalaisissa mikroyrityksissä selvästi vähäisempää moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Tavoitteena on myös uusien yritysten perustamisaktiivisuuden lisääminen. Valtakunnallisen tehtävän toteuttamisesta Oulun yliopistossa vastaa Kerttu Saalasti Instituutti. Ohjelmajohtajaksi on nimitetty Marko Matalamäki.
Tutkimus- ja koulutustoiminnan tueksi tullaan perustamaan valtakunnallinen vaikuttajaverkosto sekä kokoamaan mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin keskittyvä kansainvälinen tutkijayhteisö.
Suomessa toimii 340 485 mikroyritystä, jotka edustavat 94 prosenttia koko maan yrityskannasta. Ne työllistävät Suomessa neljänneksen koko maan työvoimasta.

Lue myös: Mikroyrittäjille räätälöity koulutus alkaa Oulussa

Kilpailut

Uusimmat