Avustusta hakivat niin perheet kuin yksinelävät. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 500 eurosta 3000 euroon. Avuntarpeen taustalla oli usein pandemiasta johtuva lomautus tai irtisanominen. Hakemuksista kävi ilmi, että myös moni eläkeläinen tarvitsee lisätuloja.
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lastenkulttuurikeskuksille ja lasten kulttuuritapatumille yhteensä 2 223 400 euroa.
Oulun kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 127 000 euroa koululaisten harrastusten edistämiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-avustuksina lisää yhteensä 8 796 950 euroa taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen yli 11 miljoonaa euroa 27:lle kehittämishankkeelle.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille sekä ylioppilas- ja opiskelijakunnille yhteensä kuusi miljoonaa euroa erityisavustuksia.
Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-avustuksina yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa museoille, teattereille, orkestereille ja kansallisille taidelaitoksille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 4,13 miljoonaa euroa avustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen.
Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan. Yli 500 hengen sisä- ja ulkotilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Rajoitusten lieventyessä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään. Päätöksiä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu heinäkuun aikana merkittävästi huonompaan suuntaan. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Vuokatti-Ruka urheiluakatemia ja Vuokatin valmennuskeskus sai 450 000, Lapin urheiluakatemia ja Lapin urheiluopiston valmennuskeskus 190 000, Oulunseutu urheiluakatemia 100 000, ja Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia 40 000 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut ammatillisen koulutuksen järjestäjille 32 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kunnille 1,3 miljoonaa euroa kulttuurin kehittämistehtäviin ja kokeiluihin.
Valveen elokuvakoulun tuottaja Tommi Nevalaa haastattelee Jussi Häkkilä.