Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lapin yliopistolle 11 väitöskirjatutkijan paikkaa osana tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ovat myöntäneet Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle 1,2 miljoonaa euroa hybridiareenan rakentamiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 2,5 miljoonaa euroa Turun, Vaasan, Satakunnan ja Centria-ammattikorkeakoulun koulutus- ja TKI-yhteistyön laajentamiseen.
Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Oulun yliopisto ovat saaneet 236 600 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä opiskelijoiden hyvinvointiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi tänään liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot.
Luovin johtaja Hannu Koivulaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Avustusta hakivat niin perheet kuin yksinelävät. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 500 eurosta 3000 euroon. Avuntarpeen taustalla oli usein pandemiasta johtuva lomautus tai irtisanominen. Hakemuksista kävi ilmi, että myös moni eläkeläinen tarvitsee lisätuloja.
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lastenkulttuurikeskuksille ja lasten kulttuuritapatumille yhteensä 2 223 400 euroa.
Oulun kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 127 000 euroa koululaisten harrastusten edistämiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-avustuksina lisää yhteensä 8 796 950 euroa taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen yli 11 miljoonaa euroa 27:lle kehittämishankkeelle.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille sekä ylioppilas- ja opiskelijakunnille yhteensä kuusi miljoonaa euroa erityisavustuksia.
Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-avustuksina yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa museoille, teattereille, orkestereille ja kansallisille taidelaitoksille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 4,13 miljoonaa euroa avustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen.