Kuva: Miikka Annunen

Hyyde aiheuttaa ongelmia Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

17.12.2020 11:31 - Jussi Häkkilä

Hyyde on aiheuttanut ongelma jo ainakin Pyhä-, Siika- ja Oulujoella.

Sateisen ja lämpimän syksyn myötä järvien vedenpinnat ovat monin paikoin keskimääräistä korkeammalla. Poikkeuksellinen sää näkyy myös tavanomaista suurempina virtauksina Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä. Lämpimän syksyn myötä jääkannen muodostuminen vesistöihin on viivästynyt. Suuret virtaamat ja jäättömät vesistöt lisäävät hyydetulvariskiä.

Hyyde on aiheuttanut ongelma jo ainakin Pyhä-, Siika- ja Oulujoella.
Pyhäjoella Pyhäjärven vedenpinta on noin 20 senttiä ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Järven pintaa pyritään laskemaan juoksuttamalla vettä Pyhäjokeen, mutta hyydeongelman vuoksi virtaamia ei voida pitää halutulla tasolla.
Siikajoella hyydeongelmaa on esiintynyt Uljuan tekojärven voimalaitoksella, jossa laitoksen välppä oli osittain tukkeutunut ja juoksutusta on pitänyt tehdä ohijuoksutusaukon kautta. Hyydettä on myös kertynyt runsaasti Pöyryn voimalaitoksen yläpuolelle, jossa se on nostanut vedenpinnan tasoa 40 senttiä tavanomaista korkeammalle.
Oulujoella Fortum on voimalaitosten hyydeongelmien vuoksi joutunut pienentämään juoksutusta. Tällä hetkellä on menossa jäädytysajo, jolla tavoitellaan jokeen pysyvää jääkantta, jonka jälkeen hyyteen muodostumista ei enää tapahtuisi. Oulujoen virtaaman pienentymisen myötä Oulujärven ja sen yläpuolisten järvien pinnat ovat lähteneet nousuun.
Vesistömallin ennusteen mukaan sää lämpenee ja jouluna virtaamat ovat monissa vesistöissä.

Lue myös: Kalavesien kunnostukseen 1,4 miljoonaa

Kilpailut

Uusimmat