Lapin ELY-keskuksesta johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Tutkija Harri Myllyniemeä Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulujoen vesistöalueella on satanut tämän syksyn aikana ennätyksellisen paljon, mikä on kasvattanut myös virtaamia vesistössä.
Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat Fortumin mukaan edelleen seuraavien viikkojen aikana.
Tulvakeskuksen ja Lapin ELY-keskuksen mukaan lämmin sää on kiihdyttänyt lumen sulantaa, mikä näkyy Lapin jokien virtaaman nousuna.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus kehottavat varautumaan tulviin.
Suomen ympäristökeskuksesta johtava hydrologi Noora Veijalaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat tällä hetkellä laskussa ja järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten.
Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella on Fortumin mukaan rauhoittunut koko alkuvuoden jatkuneiden pakkasten myötä.
Vesitalousasiantuntija Riku Eskelistä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Hyyde on aiheuttanut ongelma jo ainakin Pyhä-, Siika- ja Oulujoella.
Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat poikkeuksellisen korkealla ja voivat vielä nousta.
Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat syksyllä olleet tavanomaista suuremmat.
Perhonjoella Sääkskosken kalatien toimivuudessa on ollut puutteita alivirtaamien aikaan.
Lapin jokien tulvahuippujen arvioidaan ajoittuvan toukokuun loppuun tai kesäkuun alkupuolelle. Suuret lumimäärät mahdollistavat ennätyssuurien tulvien syntymisen useammalla eri vesistöalueella.
Johtava hydrologi Bertel Vehviläistä Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.