Kuva: Fotolia

Hallitukselta muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen -sote-alueista hyvinvointialueet

13.10.2020 13:58 - Jussi Häkkilä

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen.

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Esitysluonnos annetaan huomenna lainsäädännön arviointineuvostolle ja hallituksen esitys eduskunnalle joulukuun alussa. Uusi malli astuisi voimaan vuoden 2023 alussa.

Sote-maakuntien nimi muuttuu hyvinvointialueeksi. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta. Lisäksi järjestäjänä on Helsingin kaupunki. Lapin hyvinvointialueella mahdollistetaan Länsi-Pohjan sairaalan yhteispäivystyksen jatkaminen vuoden 2032 loppuun saakka. Toiminta ei voi jatkua nykyisenlaisena ulkoistettuna ostopalveluna vuoden 2025 jälkeen. Uudistuksessa turvataan päivystysten toimintaedellytykset pitkän etäisyyden alueilla Kuusamossa, Raahessa ja Oulaskankaalla. 

Hyvinvointialue eli maakunta voisi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista varten tarvittavaa työvoimaa ja käyttää henkilöstövuokrausta. Työvoimaksi hankittua ja vuokrattua henkilöstöä voisi käyttää myös terveydenhuollon ympärivuorokautisessa päivystyksessä hyvinvointialueen omaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä täydentävästi. Tätä laajempi hankitun ja vuokratun työvoiman käyttö ympärivuorokautisessa päivystyksessä olisi sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa.

Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja siirrytään valtion talousarviorahoituksen piiriin.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus on käynnistänyt valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta. Maakuntien verotusoikeus valmistellaan hallitusohjelman mukaan parlamentaarisessa komiteassa vuoden loppuun mennessä. Esityksen mukaan se tulee voimaan viimeistään vuonna 2026. Maakuntaveron käyttöönotolla ei nosteta kokonaisverotuksen tasoa.

Lue myös: Sote on nyt POP – sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Kilpailut

Uusimmat