Kuva: Ari Kettukangas

Sote on nyt POP – sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Pohjois-Pohjanmaalla

01.07.2020 16:35 - Ari Kettukangas

Pohjois-Pohjamaa on mukana kansallisessa kehittämistyössä. Omassa maakunnassa uudistuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke, jossa kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta tiiviisti yhteen kytkeytyvästä osasta, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sote-rakenneuudistuksesta. Palvelujen uudistamista varten haettiin valtionavustusta yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Kesäkuun viimeisenä päivänä saatiin päätös, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan valtionavustus on 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa.

Palvelujen uudistamista varten haettiin valtionavustusta yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Kesäkuun viimeisenä päivänä saatiin päätös, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan valtionavustus on 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa.

Pohjoispohjalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan POPsote-hankkeessa. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Keskeistä on parantaa palvelujen saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku puolestaan vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-palveluja uudistetaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Pohjois-Pohjanmaalla uudistus tehdään ihminen edellä. Pohjois-Pohjamaa on mukana kansallisessa kehittämistyössä. Omassa maakunnassa uudistuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke, jossa kaikki maakunnan kunnat ja sote-organisaatiot ovat mukana. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta tiiviisti yhteen kytkeytyvästä osasta, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sote-rakenneuudistuksesta.

Palvelujen uudistamista varten haettiin valtionavustusta yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Kesäkuun viimeisenä päivänä saatiin päätös, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan valtionavustus on 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat Pohjois-Pohjanmaan valtionavustushakemuksen hyväksi ja kattavaksi. Saatu kokonaispistemäärä oli 18/20. Myönnetyllä rahoituksella voidaan vastata hyvin hankkeen tavoitteisiin ja kehittää alueen palvelujärjestelmää merkittävällä tavalla.

Lue myös: Raahen Satama Oy:n toimitusjohtajaksi Pauli Sarpola

Kilpailut

Uusimmat