Hallitus on osana lisätalousarviota julkistanut Metsähallitusta koskevan metsäomaisuuden siirron, jossa yli 30 000 hehtaaria arvokasta luontoa siirretään suojelun piiriin.
Valtioneuvosto myönsi eilen Pohjois-Pohjanmaan liitolle 416 000 euroa Pyhäjoen talousalueen energiantuotannon toimintasuunnitelman luomiseen.
Valtioneuvosto päätti eilen lopettaa Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyn.
Hallituksen eilen eduskunnalle antamassa vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä esitetään mm. rahoitusta lentoliikenteen turvaamisen jatkamiseksi maakuntakentille ensi vuoden kevääseen saakka.
Valtioneuvosto teki eilen periaatepäätöksen osallistua Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen rahoitukseen enintään 20:lla miljoonalla eurolla vuosina 2020-2026.
Valtioneuvosto on tänään myöntänyt Utsjoelle 300 000 euroa rahoitusta kehittämishankkeisiin alueen haastavassa tilanteessa.
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen tämän vuoden harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista.
Valtioneuvosto päätti eilen jatkaa ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavan asetuksen voimassaoloa vuoden loppuun saakka.
Valtioneuvoston muuttama asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta koronan vuoksi tuli tänään voimaan.
Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Valtioneuvoston uusi asetus on voimassa 15. lokakuuta saakka. Maita ja alueita sekä epidemiatilannetta tarkastellaan kahden viikon välein.
Ympäristöministeriö on vahvistanut Inarissa sijaitsevan Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla linjataan alueen käyttöä ja siellä tehtäviä toimenpiteitä.
Valtioneuvosto päätti eilen antaa Suomen kansallismuseolle suostumuksen luovuttaa runsaan 2 200:n saamelaisesineen kokoelma vastikkeetta Saamelaismuseo Siidalle Inariin.
Valtioneuvosto päätti tänään REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Varoja myönnettiin lähes 255,4 miljoonaa euroa käytettäväksi käynnissä olevaan Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.
Valtioneuvosto myönsi eilen 600 000 euroa Naantalin ja 1,1 miljoonaa euroa Kemi-Tornion seudun äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon.
Valtioneuvosto on todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.