Pyhäsalmen kaivoksen ympäristövaikutukset kohteena kansainvälisessä tutkimushankkeessa

05.10.2020 09:21 - Jussi Häkkilä

Projektipäällikkö Jari Joutsenvaaraa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkijat ja Pyhäsalmen kaivos ovat mukana Suomesta laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa pyritään teknologian avulla uudistamaan Euroopan kaivosteollisuutta, kaivosten turvallisuutta, kannattavuutta sekä vähentämään niiden ympäristövaikutuksia.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää tekoälyalusta, joka mahdollistaa kaivosten ja niiden vaikutusten kattavan seurannan kaivosten koko elinkaaren ajan. Euroopan komissio on myöntänyt Goldeneye -nimiseen hankkeeseen 8,4 miljoonaa euroa.
Pyhäjärvellä sijaitseva Pyhäsalmen kaivos on yksi hankkeen eurooppalaisista testipaikoista. Pyhäsalmella keskitytään kaivoksen ympäristövaikutusten ja vakauden tutkimukseen. Kaivosta käytetään myös testipaikkana maanalaisille paikannuskokeille, joilla pyritään parantamaan maanalaisten kaivosten turvallisuutta mahdollistamalla entistä tarkempi seuranta. Ensimmäisiä alustavia tuloksia odotetaan jo ensi vuonna.

Lue myös: ELY-keskus antoi lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumkaivos- ja rikastushankkeen laajennuksen YVA:sta

Kilpailut

Uusimmat