Kuva: Fotolia

Metsähallitus aloittaa retkeilyalueiden kehittämisen Taivalkoskella ja Vaalassa

04.12.2019 08:55 - Ari Kettukangas

Metsähallitus aloittaa Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueiden kehittämisen käynnistämällä kilpailutuksen näiden alueiden yleissuunnitelmien laatimisesta. Hankinta-ilmoitus on luettavissa Hilmassa ja Metsähallituksen tarjouspalvelussa. Retkeilyalueille laaditaan maankäytön kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat ja tukevat luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä. Maankäytön suunnitelmissa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueille pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmia tullaan hyödyntämään myöhemmin alueiden yleis- ja asemakaavahankkeissa. Suunnitelmat teetetään yhdessä kuntien kanssa.

Metsähallitus aloittaa retkeilyalueiden kehittämisen Taivalkoskella ja Vaalassa. Aluieden kehittäminen alkaa myös Hämeenlinnassa. Metsähallitus aloittaa Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueiden kehittämisen käynnistämällä kilpailutuksen näiden alueiden yleissuunnitelmien laatimisesta. Hankinta-ilmoitus on luettavissa Hilmassa ja Metsähallituksen tarjouspalvelussa. Retkeilyalueille laaditaan maankäytön kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat ja tukevat luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä. Maankäytön suunnitelmissa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueille pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmia tullaan hyödyntämään myöhemmin alueiden yleis- ja asemakaavahankkeissa. Suunnitelmat teetetään yhdessä kuntien kanssa. Hyviä kokemuksia on mm. Suomussalmen Hossasta, jossa retkeilyalue lakkautettiin, kun alueelle perustettiin kansallispuisto. Tällöin paikallisille toimijoilla syntyi investointimahdollisuus, jota he ovat myös käyttäneet rakentamalla uusia, nykyaikaisia majoitustiloja. Retkeilyalueiden ongelmaksi on todettu se, että yksityiset yritykset eivät ole voineet investoida juuri sellaisiin rakennuksiin, jotka olisivat niille tarpeellisia. Sen sijaan Metsähallitus on ylläpitänyt rajallisin resurssein retkeilyalueella olemassa olevaa rakennuskantaa. Jatkossa tullaan toimimaan retkeilyalueilla niin, että niille voivat investoida myös yksityiset. Metsähallituksen mukaan työpaikat ja aluetalousvaikutukset syntyvät matkailijoiden pidemmän viipymän kautta, jota edesauttavat asianmukaiset majoitustilat. Suunnitelmatarjoukset pitää jättää 18. joulukuuta mennessä ja tavoitteena on, että suunnitelmien tekoon päästään jo tammikuussa. Suunnitelmat olisivat valmiita ensi syksynä ja kunnat voisivat huomioida ne ensi vuoden kaavoituskatsauksissaan.

Lue myös: Pohjanmaan jokien happamuustilanne poikkeuksellisen huono

Kilpailut

Uusimmat