Paloalue rajoittui molemmissa tapauksissa 1,5 hehtaariin.
Metsähallitus jatkaa kokonaisen valuma-alueen ennallistustöitä Mätäsojan ympäristössä Taivalkoskella. Alueella on jo ennallistettu kymmeniä hetteitä eli lähteensilmäkkeitä ja 131 hehtaaria riekkosuota ja puronvarsikorpia.
Hankkeen avulla tuetaan laajasti Koillismaan alueen digitaalista kehitystä.
Metsähallitus ennallistaa Etelä-Lapissa ja Koillismaalla tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä 400 hehtaaria soita osana LIFE Revives -hanketta.
Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE-toimistolta kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Myös osa ELY-keskuksen palveluista siirtyy samalla työllisyysalueiden vastuulle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut urakoitsijat Pudasjärvi-Taivalkosken, Kajaanin ja Suomussalmen maanteiden hoitourakoihin.
Poliisi epäilee, että ulkomaalaiset henkilöt keräävät rahaa ilman rahankeräyslupaa Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. He sanovat keräävänsä rahaa esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja kuulovammaisten hyväksi, mutta poliisi ei usko rahojen päätyvän kyseisiin kohteisiin.
Suomen riistakeskuksen Lapin alueen riistapäällikkö Sami Tossavaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Vuoden sopimuspalokunta -tunnustus on myönnetty Taivalkosken VPK:lle.
Romppaisensalmen siltaa korjataan ensi viikolla Taivalkoskella Jokijärventiellä.
Taivalkoskella muutetaan osastopaikkoja arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Yksikköön tulee 15 paikkaa.
Kuvassa olevan Ginin omistaja Laura Valtaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Mönkijä ja asuntovaunu paloivat varhain tänä aamuna Taivalkoskella Ahmatiellä.
Taivalkoskelta kulttuurituottaja Tiina Luokkasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Poro kuoli törmäyksessä ja auto paloi täysin. Tapauksessa ei tullut henkilövahinkoja.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on maanomistaja Timo Kujalan hakemuksesta perustanut Syötteen kansallispuiston viereen noin 212:n hehtaarin suuruisen Säkkilän yksityisen luonnonsuojelualueen.