Korjaustyöt tekee Ranuan kunta, jonka kanssa Metsähallituksen Luontopalvelut on solminut 10-vuotisen ylläpitosopimuksen alueen reittien ylläpidosta.
Kenttäpäällikkö Inari Ylläsjärveä Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus rakentaa uuden autiotuvan kesän aikana Sallan kansallispuiston Pahanojankuruun.
Metsähallituksen Luontopalvelut ottaa kesällä käyttöön uudenlaisen tavan ohjeistaa retkeilijöitä taukopaikoilla Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja muualla Tunturi-Lapissa.
Erikoissuunnittelija Ulla Matturia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston viime vuonna toteutetusta kävijätutkimuksesta ilmeni vastaajien toive, että roskattoman retkeilyn periaatteita tulisi korostaa entisestään.
Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän aikana kunnostettu retkeilyrakenteita.
Suunnitteilla on erityisesti Manamansalon retkeilymahdollisuuksien parantaminen. Oulujärven saarten retkeilyrakenteet on urakoitu kuntoon tänä kesänä. Tällä hetkellä Manamansalossa on paljon polkuverkostoa, mutta reittejä ei ole merkitty. Reittejä on tulossa sekä patikoijille että pyöräilijöille.
Hailuodossa retkeilyreitistötyöryhmä on laatinut olemassaolevista reiteistä nykytilakuvauksen ja kehittämisehdotuksen.
Puistonjohtaja Sari Alatossavaa Metsähallituksen Luontopalveluista hastattelee Jussi Häkkilä.
Myrskyn runtelemalle Taivalkosken Kylmäluoman retkeilyalueelle voi jälleen hankkia kalastuslupia ensi viikon torstaista alkaen.
Rokuan kansallispuistossa ja sen lähiseudulla parannetaan tänä kesänä retkeilyreittejä ja taukopaikkoja.
Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa 18 Lapin päivä-, autio-, varaustupaa sekä historiallista tupaa.
Metsähallitus ehdottaa, että ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä rajoitettaisiin yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista suositun retkeilykohteen vilkkaimmilla osilla.
Metsähallitus aloittaa Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueiden kehittämisen käynnistämällä kilpailutuksen näiden alueiden yleissuunnitelmien laatimisesta. Hankinta-ilmoitus on luettavissa Hilmassa ja Metsähallituksen tarjouspalvelussa. Retkeilyalueille laaditaan maankäytön kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat ja tukevat luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä. Maankäytön suunnitelmissa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueille pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmia tullaan hyödyntämään myöhemmin alueiden yleis- ja asemakaavahankkeissa. Suunnitelmat teetetään yhdessä kuntien kanssa.
Oulujärven Ärjänsaaren kehittämisestä on valmistunut suunnitelma, joka määrittelee, miten saarta kehitetään vaiheittain seuraavan seitsemän vuoden aikana.