Kuva: Ari Kettukangas

Pohjanmaan jokien happamuustilanne poikkeuksellisen huono

03.12.2019 10:37 - Jussi Häkkilä

Happamuusongelmat Pohjanmaan jokivesissä ovat edelleen selvästi pahentuneet johtuen lokakuun lopulla alkaneiden sateiden aiheuttamasta virtaamasta.

Happamuusongelmat Pohjanmaan jokivesissä ovat edelleen selvästi pahentuneet johtuen lokakuun lopulla alkaneiden sateiden aiheuttamasta virtaamasta. Happamuustilanne on nyt pahin koko 2010-luvulla ja alkaa muistuttaa vuodenvaihteen 2006-2007 tilannetta.

Vaasan eteläpuolelta Kokkolan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella jokiveden happamuus on ollut välillä 4,5-5,0, pahiten happamissa joissa välillä 4,0-4,5. Ojavesien pH on ollut jopa välillä 3,5-4,0, pienimmillään 3,2.
Näin voimakas happamuus on vesiluonnolle, esimerkiksi kalastolle, erittäin haitallista. Kuolleita kaloja on toistaiseksi havaittu jonkin verran Luodonjärvellä. Pimeä vuodenaika, jokien voimakas virtaama ja jäätilanne vaikeuttavat kuolleiden kalojen havaitsemista.
Luontainen veden pH Suomen jokivesistöissä on 6-7, humusvesissä jonkin verran pienempi.
Ongelman perussyy on alueen happamassa maaperässä, happamissa sulfaattimaissa, ja näiden tehokkaassa kuivattamisessa. Pahin tilanne syntyy, kun kuivaa kesää seuraa sateinen syksy tai seuraavana vuonna kova kevättulva, joka huuhtoo kuivan kauden aikana muodostuneet happamat yhdisteet ja metallit vesistöihin.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan rannikkojokien vesi happamoitunut

Kilpailut

Uusimmat