Perämeren rannikon linnut lasketaan tarkkaan tänä kesänä

04.06.2019 13:11 - Jussi Häkkilä

Biologi Hannu Tikkasta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallituksen biologit kiikaroivat Perämeren rannikkoa ahkerasti tänä kesänä. 
Konkreettiset työt alkavat saaristolinnustolaskennoilla Perämerellä Raahessa ja Haukiputaan-Simon saarilla. Raahessa laskennat liittyvät linnustohoitokohteiden seurantoihin. Laskennoilla selvitetään hoitotoimien vaikutuksia lintusaarilla. Tänä vuonna katsotaan nykytilanne ennen hoitotoimien käynnistämistä. Avoimuutta lisäävät hoitotoimet, kuten pensaiden raivaus ja laidunnus toteutetaan Raahen ulkoluodoilla ja Iin Krunneilla lähivuosina. 
Haukiputaan-Simon saarilla laskennat liittyvät hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan. Lintuasiantuntijat etsivät arvokkaimmat linnustokohteet, joiden suojeluun ja hoitoon on tarvetta kiinnittää huomioita.
Kattavia saaristolintulaskentoja on tehty Natura-saarilla edellisen kerran 15 vuotta sitten Oulun pohjoispuolella ja viisi vuotta sitten Raahessa.

Lue myös: Lennokit apuna vesilintulaskennoissa

Kilpailut

Uusimmat