Perinnemaisemien päivitysinventointi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla

04.06.2019 09:35 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää maakunnan perinnemaisemien päivitysinventoinnin. Ympäristöministeriö rahoittaa kartoituskierroksen, jonka yhteydessä päivitetään tietoja jo inventoitujen perinnemaisemien tilasta, inventoidaan uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia alueita, ja kartoitetaan hoidon laajentamismahdollisuuksia. Tänä vuonna maastotyöt suuntautuvat etupäässä Perämeren rannikkoseudulle, jossa kartoitettavia kohteita on eniten tiedossa.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen.

Lue myös: Kujalan tilan karja hoitaa perinnemaisemaa

Uusimmat