Tieto tuli ilmi merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla.
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan aloittaa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteisen merialuesuunnitelman laatimisen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren alueelle.
Jääasiantuntija Jouni Vainiota Ilmatieteen laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa.
Ensimmäiset jäät ovat ilmestyneet Ilmatieteen laitoksen jääkartoille Perämeren pohjukassa Tornion edustalla.
Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan ja rannikkoseuranta-aluksen vuosittaisen loppukesän seurantamatkan tulosten mukaan Perämeren avomerialueen pohjanläheisen veden fosforipitoisuus on jatkanut kohoamistaan.
Metsähallituksen uusien merituulivoimapuistohankkeiden esiselvitykset etenevät suunnitellusti.
Tutkija Lari Venerantaa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Energiayhtiö OX2 ja Raahen satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan rakentamiseen ja operointiin liittyen.
Perämeren kaaressakin rantojen kiintojäät haurastuvat ja sulavat, mutta yhtä jäänmurtajaa tarvitaan vielä varmistamaan liikenteen sujuminen.
IKEAn sijoitusyhtiö Ingka Investments on solminut sopimuksen kolmen Pohjanlahden merituulivoimahankkeen yhteistyökumppanuudesta energiayhtiö OX2:n kanssa.
Teppo Kakkosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Jääasiantuntija Jouni Vainiota Ilmatieteen laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Merenkurkun neuvoston hankepäällikkö Marianne Sjöströmiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Otson yliperämies Simo Haaslahtea haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Perämerelle suunnitteleman merituulivoimapuisto Hallan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.