Skybornin Suomen toimitusjohtaja Tero Eloa haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen Luontopalvelujen meribiologit ovat löytäneet Perämereltä, Iin ja Oulun edustalta Satakarilta rauhoitetun meriuposkuoriaislajin.
Lohen nousu Tornionjokeen on Luonnonvarakeskuksen mukaan hieman edellisvuotta parempi.
Metsähallituksesta luonnonsuojelun erityisasiantuntija Essi Keskistä haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen merituulivoimahankkeiden luontoselvitykset käynnistyvät Närpiön, Pyhäjoen ja Raahen edustalla.
Toista vuotta käynnissä olevalla SeaMoreEco-hankkeella pyritään kehittämään tehokkaita menetelmiä pohjoisen Pohjanlahden matalien merialueiden arvokkaiden elinympäristöjen kartoittamiseksi sekä hoitamiseksi.
Perämerelle suunnitellun merituulivoimahankkeen ympäristötutkimukset ovat alkaneet.
Laajojen sinileväkukintojen riski Suomen läheisillä avomerialueilla jatkuu Suomen ympäristökeskuksen mukaan korkeana edellisten vuosien tapaan, sillä meriveden ravinnetilanne on pitkälti ennallaan.
Suomen riistakeskus on tänään määrännyt itämerennorpan metsästyksen lopetettavaksi Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, koska maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukainen alueellinen kiintiö, 375 itämerennorppaa, on saatu saaliiksi.
Tieto tuli ilmi merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla.
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan aloittaa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteisen merialuesuunnitelman laatimisen Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren alueelle.
Jääasiantuntija Jouni Vainiota Ilmatieteen laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja Röytän Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistumassa.
Ensimmäiset jäät ovat ilmestyneet Ilmatieteen laitoksen jääkartoille Perämeren pohjukassa Tornion edustalla.
Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan ja rannikkoseuranta-aluksen vuosittaisen loppukesän seurantamatkan tulosten mukaan Perämeren avomerialueen pohjanläheisen veden fosforipitoisuus on jatkanut kohoamistaan.
Metsähallituksen uusien merituulivoimapuistohankkeiden esiselvitykset etenevät suunnitellusti.