Kuva: Fotolia

Kiimingin Välimaan kiertotalousalue alkaa rakentua

10.05.2019 08:42 - Jussi Häkkilä

Oulun kaupunki rakentaa noin 150:n hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle.

Oulun kaupunki rakentaa noin 150:n hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle. Alue on merkitty yleiskaavaan jo vuonna 2016, mutta tänä vuonna ovat käynnistyneet ensimmäiset konkreettiset kehittämistoimet. Tänä kesänä alueella parannetaan vanhaa tiestöä ja rakennetaan kokonaan uusia tieyhteyksiä. Alueelta voidaan myöntää suunnitteluvarauksia useille kiertotalousalan toimijoille.
Oulun ammattikorkeakoulu aloittaa kesällä alueen vesientarkkailun jatkuvatoimisilla antureilla. Tavoitteena on seurata kiertotalousalueen rakentumisen ja toiminnan vaikutuksia valumavesien laatuun. Välimaalle suunnitellaan ja rakennetaan uusi vesiensuojelurakenne sivutuotteita hyödyntäen. Lisäksi ammattikorkeakoulu suorittaa entisellä kaatopaikka-alueella niittykasviseosten ja pajun kasvatuskokeiluja. Kasvualustassa hyödynnetään maanrakentamisessa syntyviä ylimääräisiä maamassoja sekä kierrätyslannoitteita. Kokeilun pohjalta saadaan uutta tietoa kierrätysmateriaalien hyödynnettävyydestä maisemoinnissa.

Lue myös: Kiimingin Välimaalle materiaalitehokkuuskeskus

Kilpailut

Uusimmat