Oulun kaupunki rakennuttaa CircVol-hankkeen yhteydessä Kiimingin Välimaan kiertotalousalueelle vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suodattamiseen.
Oulun kaupunki rakentaa noin 150:n hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle.