Kiimingin Välimaalle materiaalitehokkuuskeskus

07.05.2018 08:48 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Lassila & Tikanojan Kiimingin Välimaalle suunnitteleman materiaalitehokkuuskeskuksen YVA-ohjelmasta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Lassila & Tikanojan Kiimingin Välimaalle suunnitteleman materiaalitehokkuuskeskuksen YVA-ohjelmasta. ELY-keskuksen mukaan arviointiselostuksessa tulee esitettyä tarkemmin tuoda esiin ja arvioida mm. liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, vesistövaikutuksia sekä vesienhallintaan kohdistuvia riskejä. Alueelle on tarkoitus rakentaa erilaisten materiaalien, kuten tuhkien, kuonien ja rakennusjätteiden käsittely- ja loppusijoitus­keskus. Tarkoituksena on käsitellä vastaanotettavia materiaaleja siten, että alueelta lähtisi edelleen hyötykäyttöön mahdollisimman paljon materiaaleja ja loppusijoitettavien jakeiden määrä olisi mahdollisimman pieni.

Lue myös: Taskilan jätevedenpuhdistamon laajennus harjakorkeuteen

Kilpailut

Uusimmat