Oulun kaupunki rakentaa noin 150:n hehtaarin kokoisen kiertotalousalueen Kiimingin Välimaalle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Lassila & Tikanojan Kiimingin Välimaalle suunnitteleman materiaalitehokkuuskeskuksen YVA-ohjelmasta.