Kuva: Laura Ohenoja

Kunnostus- ja ennallistamiskohteita inventoitu Lapissa

22.11.2022 08:10 - Jussi Häkkilä

Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.

Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta. Tänä vuonna alueelta löytyi kuusi savottakämppää ja pihapiiriä, yhteensä Kirakkajoen varrelta on inventoitu nyt 11 kämppää talleineen. Kirakkajoella suoritettiin hakkuita vuosina 1936 ja 1937. Joen varrella rakennettiin savottakämppiä ja niiden yhteyteen tallit hevosille.  
Joenvarsi inventoitiin, koska Kirakkajoella on tunnistettu olevan tarvetta virtavesien kunnostukselle, jolla voitaisiin parantaa vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden elinoloja joessa. Inventoinnin avulla tuntemattomat kulttuuriperintö- ja muinaisjäännöskohteet voidaan huomioida ja säilyttää, jos ennallistamista tehdään.
Kirakkajoelta ei löytynyt sellaisia arkeologisia kohteita, jotka vaikuttaisivat joen kunnostamiseen.
Kirakkajoen lisäksi inventointia vaativat tänä kesänä soiden ennallistamiskohteet Ylitorniolla, Torniossa ja Sallassa Peuratunturin ja Suksenpaistama-aapalla. Inventointeja tehtiin myös retkeilyrakennuskohteissa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, Kilpisjärvellä, Ylitornion Miekojärvellä ja Inarissa Ivalojoen Kultalaan johtavalla reitillä. Lisäksi inventointeja tehtiin Rovaniemen, Ranuan ja Keminmaa-Simon mahdollisilla virtavesikunnostuskohteilla.Kirakkajoen tavoin muissakin inventointikohteissa tyypillisin löytö oli kämppien tai latojen jäännökset.  

Lue myös: Metsähallitus selvitti metsäpeura-aidan rakentamisen edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla

Kilpailut

Uusimmat