Kuva: Marko Junttila

Matkailuporoille oma hyvinvointikriteeristö

31.05.2022 13:21 - Jussi Häkkilä

Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinsituutti, Going Green Oy ja Porotilamatkailu ry ovat luoneet yhteistyössä maailman ensimmäisen matkailuporojen hyvinvointikriteeristön.

Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinsituutti, Going Green Oy ja Porotilamatkailu ry ovat luoneet yhteistyössä maailman ensimmäisen matkailuporojen hyvinvointikriteeristön. Se täydentää ohjelmapalveluyrityksille tarkoitettua Green Activities -sertifikaattia. Kriteeristö asettaa konkreettisia vaatimuksia sille, miten matkailun parissa työskenteleviä poroja tulee hoitaa ja käsitellä. Kriteeristö sisältää mm. raja-arvot porojen päivittäiseen työskentelyyn, kiinnipitoon ja taukoihin liittyen. Kriteeristö edellyttää poromatkailutiloilta järjestelmällistä seurantaa. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä ovat vuosittainen raportointi sekä säännölliset auditointikäynnit, joilla kriteerien toteutuminen varmennetaan käytännössä.
Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin asiantuntijat ovat jo useamman vuoden ajan työskennelleet sen puolesta, että eläinten hyvinvointi sisällytettäisiin osaksi vastuullisten matkailupalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Rekikoirille julkaistiin hyvinvointikriteerit viime syksynä.

Lue myös: Professori Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto poronhoidon tutkimukselle

Kilpailut

Uusimmat