Tohtoripromootiossa promovoidaan mm. kymmenen uutta kunniatohtoria. Yksi heistä on kirjailija Jari Tervo.
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on päättänyt irtisanoa Lassi Heinisen emeritussopimuksen perustuen ilmitulleisiin tietoihin hänen Venäjä-yhteistyöstään.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin työelämän monimuotoisuutta ja edistää maahanmuuttaneiden yhdenvertaisuutta ja työllistymistä, jossa suomen kielen kehittymisen tukemisella on keskeinen rooli. Hankkeella vahvistetaan myös maahanmuuttaneiden työelämätaitoja ja tuetaan työelämään siirtymistä.
Lauri Törhönen on hakenut muutosta Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan viime kuussa tekemään väitöskirjansa hylkäämispäätökseen.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hylkäsi eilen Lauri Törhösen väitöskirjan.
Optia jakaa vuosittain osan tuloksesta paikallisen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi. Säästöpankki Optian hallituksen tahtotila on ollut kohdistaa yksi lahjoituksista vaikuttamaan positiivisesti Pohjois-Suomen yritys- ja elinkeinoelämän tulevaisuuteen.
Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen seitsemälle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle.
Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinsituutti, Going Green Oy ja Porotilamatkailu ry ovat luoneet yhteistyössä maailman ensimmäisen matkailuporojen hyvinvointikriteeristön.
Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 300 000 euroa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle.
Suurimman summan, 272 014 euroa, sai Shahnaj Begum Lapin yliopistosta.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yli tuhannelle hakijalle yhteensä 27 miljoonaa euroa.
LähiTapiola tukee Lapin yliopiston toimintaa lahjoittamalla yliopistolle 40 000 euroa.
Lapin yliopistossa käynnistyy ensi vuoden syksyllä erityispedagogiikan asiantuntijoiden ja erityisopettajien koulutus.
Yritys tukee Lapin yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaa osallistumalla 25 000 euron lahjoituksella yliopiston varainhankintakampanjaan.
Napapiirin Energia ja Vesi Oy osallistuu 50 000:n euron lahjoituksella Lapin yliopiston varainhankintakampanjaan.
Sähköverkkoyhtiö Rovakaira Oy on lahjoittanut 10 000 euroa Lapin yliopiston varainhankintakampanjaan.