Kuva: Fotolia

Lapissa inventoidaan lettosoita

09.07.2020 09:39 - Jussi Häkkilä

Lettosoita inventoidaan tänä kesänä Lapin alueella.

Lettosoita inventoidaan tänä kesänä Lapin alueella. Tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin. Maastoinventointeja tehdään pääasiassa Kittilän ja Sodankylän alueilla sekä Sallassa ja Pelkosenniemellä. Ensi vaiheessa inventoidaan erityisesti koivulettosoita. Samalla kehitetään maastoinventoinnin menetelmiä ja toimintamalleja sovellettavaksi myös laajemmin muualla Suomessa.
Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Sen tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa luonnonympäristöjen tilaa.

Lue myös: Perinnemaisemien päivitysinventointi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla

Kilpailut

Uusimmat