Sibanye Stillwater Limited mukaan Keliberin litiumhankkeeseen

25.02.2021 09:38 - Jussi Häkkilä

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hautalaa haastattelee Jussi Häkkilä.

Keliber Oy ja jalometalleja tuottava Sibanye Stillwater Limited ovat sopineet 40:n miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, joka edistää Keliberin litiumhankkeen etenemistä Kaustisella ja Kokkolassa. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024, jolloin litiumin kysynnän ennustetaan ylittävän tarjonnan erityisesti liikenteen sähköistymisen ja digitalisaation seurauksena. Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen ensi vuoden puolivälissä Sibanye-Stillwater suunnittelee ottavansa pääroolin Keliberin rahoittajana.
Rahoitus mahdollistaa lupahakemusten edellyttämät työt, lisäpilotoinnin, tarvittavan teknisen suunnittelun ja rekrytoinnit. Hankkeen kannattavuusselvitys päivitetään ensi vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Tänä vuonna Keliber aikoo rekrytoida noin 15-20 henkilöä rakennusvaiheen suunnittelua ja valmistelua varten.
Tuotantovaiheessa Keliberin arvioidaan työllistävän 150-200 henkilöä ja rakennusvaiheessa jopa 500.

Lisäksi Keliber Technology Oy ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu ovat sopineet yhteistyöstä, jolla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuutta Keliberin toimintojen laajetessa tulevina vuosina. MinePro-yhteistyösopimuksen tavoitteena on alueellisen prosessi- ja kemiantekniikan koulutuksen kehittäminen vastaamaan akku- ja kaivosalan tulevaisuuden tarpeita.

Lue myös: ELY-keskus antoi lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumkaivos- ja rikastushankkeen laajennuksen YVA:sta

Kilpailut

Uusimmat