Uusimmat

Rasvamonttu vierailee tällä kertaa Oulaisissa. Vesa "atomi" Raution koti on oikea pelle pelottoman paja. Miehen käsissä on syntynyt monenlaisia aparaatteja mm. kolme höyrykonetta.
Haapaveden lukion ja samalla koko Suomen edustajat matkustivat keskiviikkona Brysseliin.
Ennuste pohjautuu alkutalven sääolosuhteisiin, jolloin pohjaveden pinta ei ole ollut korkealla kuivasta kesästä johtuen. Kelirikko kestää sääoloista riippuen keskimäärin yli kaksi kuukautta. Painorajoituksia asetetaan tarpeen mukaan, riippuen kevään säistä ja tierungon sulamisen aiheuttamista ongelmista.
Raahe sijoittui neljänneksi seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa. Seutukaupunkien vetovoimatutkimus kertoo, että ”sujuvan elämän” imago toteutuu seutukaupungeissa. Turvallisuus, asuinympäristöön liittyvät mahdollisuudet ja liikenteellinen saavutettavuus nousevat seutukaupunkien vahvuuksiksi, kun asiaa kysytään kaupunkilaisilta itseltään.
Maatalouden ja maaseudun rahoitusta maksettiin Suomessa yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuonna 2018. Summasta valtaosa oli viljelijätukia, joita maksettiin 1,7 miljardia euroa. Viljelijätukien lisäksi maksettiin rahoitusta kehittämishankkeisiin, maatilojen ja muiden maaseudun yritysten investointeihin, perustamiseen ja kehittämiseen, maidon ja hedelmien jakeluun kouluissa ja päiväkodeissa sekä muita, kuten menekinedistämiseen ja puutarhatuotteiden sekä luonnonmarjojen ja -sienten varastointiin tarkoitettuja tukia.
Yhteisestä Ovesta ry valitsi etsivän ja löytävän vanhustyön koordinaattorin toimeen psykiatrinen sairaanhoitaja Sari Pelttarin. Pelttari on aloittanut työt Tuokiotuvalla, uudessa ”Näe, kuule, kohtaa!” Etsivän ja löytävän vanhustyön hankkeessa. Hänen toiminta-alueenaan on koko Ylivieska.
Kuluntajärveltä Kajaanissa on löydetty kuolleita kaloja. Kainuun ELY-keskus on käynyt tekemässä paikan päällä kenttämittaukset eilen iltapäivällä. Mittaustulosten mukaan kalojen kuoleman on aiheuttanut happikato järvessä.
Kela korvaa muilla palveluilla neljän palvelupisteensä toiminnan pohjois-suomessa huhtikuun alusta alkaen. Korvattavat palvelupisteet sijaitsevat iissä, Siikalatvalla Pulkkilassa, Paltamossa ja Siikajoella Ruukissa. Jatkossa asiakkaat voivat asioida Kelan muissa palvelupisteissä, kuntien asiointipisteissä, puhelimessa tai verkossa.
Oululainen IoT- ja tuotekehitystalo Haltian ja kansainvälisesti toimiva pohjoismainen ohjelmisto- ja palveluyritys Tieto ovat sopineet monivuotisesta kaupallisesta yhteistyöstä Tiedon Empathic Building -palveluun liittyen. Älytoimistomarkkinan ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden kuluessa ja yhtiöiden yhteinen tarjonta tuo asiakkaille entistä nopeamman tavan digitalisoida toimipisteitään.
Stora Ensolla on ulosmarssi tänään vastatoimena maanantaina ilmoitetuille Stora Enson aikeille lopettaa hienopaperin tuotanto Oulussa.
Oulussa kaupungin kunnossapitokalusto sekä yksityiset urakoitsijat ovat loskan poistossa sekä tulvatorjuntatöissä. Kalusto on liikkeellä vuorokauden ympäri sekä viikonloppuisin. Yöpakkaset tuovat viikon puolessa välissä tarvetta liukkauden torjunnalle, joten liukuesteitäkin vielä tarvitaan kengissä.
Centria-ammattikorkeakoulu keräsi vastinrahakelpoisia lahjoituksia viime vuoden aikana yhteensä n. 382 000 euroa. Tähän valtio osoittaa vastinrahaa n. 390 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin vuonna 2015 osoittanut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 50 miljoonaa euroa sijoitettavaksi SVOP-rahastoihin ja Centrialle kohdistui tästä 1 450 000 euroa.