Oulun yliopiston johtama kuvantamisen konsortio on saanut rahoituksen uuden reunalaskentaa hyödyntävän, röntgensäteilyä käyttävän tomografisen kuvantamismenetelmän kehittämiseen.
Pyhäjärven Callion testikaivoshankkeessa kehitetään Pyhäsalmen kaivoksesta tulevaisuuden digitaalinen testikaivos, jolla voidaan vaikuttaa koko kaivosteollisuuden sähköistymiseen ja digitalisaatioon Suomessa ja myös kansainvälisesti.
Pohjoiset aluehallitukset huolestuneita hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyydestä.
Oulun yliopistolle on myönnetty yli 30 miljoonaa euroa rahoitusta EU:n merkittävimmästä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horizon Europesta.
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö tukee huippututkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä kahdeksassa hankkeessa noin 1,7:llä miljoonalla eurolla.
Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 300 000 euroa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle.
Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen neljälle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle.
Suurimman summan, 272 014 euroa, sai Shahnaj Begum Lapin yliopistosta.
Oulun yliopisto on saanut 1,1 miljoonaa euroa 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen osana kansallista DREAMS-hankekokonaisuutta.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kaikki 160 aluevaltuutettua ja varavaltuutettua jättivät ajoissa ilmoituksen vaalirahoituksestaan.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on päättänyt rahoittaa kymmentä hanketta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta.
Valtioneuvosto teki eilen periaatepäätöksen osallistua Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen rahoitukseen enintään 20:lla miljoonalla eurolla vuosina 2020-2026.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen määrä kohosi viime vuonna 64:ään miljoonaan euroon.
Oulun yliopiston tutkija Yang Bai on saanut puolitoista miljoonaa euroa tutkimukseensa, jonka tarkoituksena on saada luotua täysin uusi sähköä tuottava materiaali.
Helsingin, Espoon, Tampereen Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat kantavat huolta TE-palveluiden uuden kannustavan rahoitusmallin valmistelusta.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi eilisessä kokouksessaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen alueellisesta jaosta.