Kuva: Fotolia

ELY-keskus hakee muutosta kalankasvatusluvan sisältöön Luodon ja Pietarsaaren edustalla

26.05.2020 09:36 - Jussi Häkkilä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että Luodon ja Pietarsaaren edustan kalankasvatus voi olla ristiriidassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että Luodon ja Pietarsaaren edustan kalankasvatus voi olla ristiriidassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa. ELY-keskus hakee muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston viime kuussa Ekofish Oy:lle myöntämään lupaan kalankasvatukseen verkkoaltaissa Luodon edustan avomerialueella, jotta voidaan varmistaa, että kalankasvatus ei ole ristiriidassa EU:n vesipuite-ja meristrategiadirektiivien kanssa eikä estä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista. Kalankasvatuksen vaikutukset ulottuvat Perämeren avomeren lisäksi Luodon ja Pietarsaaren edustan rannikkoalueille.

ELY-keskuksen käsityksen mukaan kalankasvatuksen päästöt voivat vaikeuttaa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden täyttymistä näillä merialueilla, jotka tällä hetkellä ovat suhteellisen lähellä hyvää tilaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valituksessaan korostanut, että kalankasvatuksen vaikutusalueella olevat merialueet eivät ole saavuttaneet hyvää tilaa ja katsoo, että lupapäätöksessä ei ole otettu vesien- ja merenhoidon tavoitteita riittävästi huomioon.

Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksiin kuuluu rehevöitymisongelmia aiheuttavia ravinnepäästöjä kuten fosfori- ja typpipäästöjä. Lupapäätöksen mukaan Ekofish Oy:n toiminnasta aiheutuvat laskennalliset ravinnepäästöt ovat 2 400 kiloa fosforia ja 26 540 kiloa typpeä vuodessa.

Lue myös: Kaksi kalankasvatuslaitosta tyhjennetty Iissä IHN-viruksen takia

Kilpailut

Uusimmat