Kuva: Jussi Häkkilä

Perhonjoen Sääkskosken kalatien toimivuutta tehostetaan

04.06.2020 08:44 - Jussi Häkkilä

Perhonjoella Sääkskosken kalatien toimivuudessa on ollut puutteita alivirtaamien aikaan.

Perhonjoella Sääkskosken kalatien toimivuudessa on ollut puutteita alivirtaamien aikaan. Myös Kaitforsin voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn on todettu häiritsevän kutuvaelluksella olevia kaloja, ja meritaimen ei ole käyttänyt kalatietä. Suuremmilla virtaamilla kalatien on todettu toimivan kohtuullisesti. Uuden lupapäätöksen myötä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tehostaa Sääkskosken kalatien toimivuutta, kun kalatiehen tulevaa vesimäärää lisätään vettä ja Perhonjoen säännöstely muuttuu. Samalla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa kalatien toimintaa tehostavan lisävesitysputken. Putken rakennustyöt pyritään aloittamaan jo tänä kesänä ja suunnitelmien mukaan uusi vesitysjärjestelmä on viimeistään käytössä ensi vuoden syksyllä, jolloin aloitetaan myös uusien lupaehtojen mukainen säännöstely ja toimintaan liittyvä velvoitetarkkailu.

Lue myös: Oulaisten Piipsjärven kalatie valmis

Kilpailut

Uusimmat