Vuoden 2024 aikana kootaan hakemus, joka jätetään maaliskuussa 2025 Unescolle.
Oulu on liittynyt Unescon luovien kaupunkien verkostoon mediataiteen alalla.
Unesco-työryhmän puheenjohtaja, Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Unescon hallitustenvälinen komitea nimesi kaustislaisen viulunsoittoperinteen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon käynnissä olevassa kokouksessaan 15.12.
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kaustislaista viulunsoittoperinnettä Unescon Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Lisäksi Suomi on mukana yhteispohjoismaisessa hakemuksessa liittyen limisaumaveneperinteeseen. Museovirasto tukee osaltaan valittujen kohteiden säilyttämistä ja kehittämistä.
Työryhmän puheenjohtaja, Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kaustislaisen viulunsoiton toiseksi kahdesta suomalaisesta perinneilmiöstä, joita lähdetään valmistelemaan ehdolle YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.