Suomen Akatemian lippulaivaohjelma laajenee neljällä uudella tutkimuksen lippulaivalla.
Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen seitsemälle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle.
Oulun yliopisto laajentaa tutkimustaan kolmella alueella, jotka ovat vetytalous ilmastonmuutoksen ratkaisuna, ihmisen vahvuudet digitalisoituvassa maailmassa, sekä globaali muutos ja arktisen ympäristön ja ihmisen kestävät suhteet.
Oulun ammattikorkeakoulu on saanut Suomen Akatemialta 856 000 euroa NUVE-LAB-tutkimusympäristönsä jatkokehittämiseen.
Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 300 000 euroa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle.
Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen neljälle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle.
Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2021-2026.
Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuushankkeisiin.
Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 17:lle ICT 2023 -ohjelman hankkeelle.
Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi.
Suomen Akatemia on myöntänyt Lapin yliopistolle 400 000 euroa tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi.