Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopistolle 6,6 miljoonaa digitaalisen terveyden, epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotalouden sekä suurten data-aineistojen matemaattisen analyysin ja tekoälyn tutkimukseen

17.05.2019 10:39 - Jussi Häkkilä

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi.

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Oulun yliopisto sai yhteensä 6 550 000 euroa digitaalisen terveyden, epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotalouden sekä suurten data-aineistojen matemaattisen analyysin ja tekoälyn tutkimuksen vahvistamiseen. Nelivuotisella rahoituksella tuetaan yliopistojen strategioidensa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista.

Haku oli järjestyksessään viides yliopistojen profiloitumisohjelmassa. Hakemukset arvioitiin ja asetettiin paremmuusjärjestykseen kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa.  Paneeli piti hakemuksia korkeatasoisina.

Oulun yliopiston hakemus arvioitiin korkeimpaan luokkaan sekä yleisarvosanaltaan että tärkeänä osana arviointia olleeseen profiloitumisalueen yhteistyöhön ja työnjakoon yliopistojen kesken. Hakemus arvioitiin kolmanneksi parhaaksi. 

Arviointilausunnon mukaan Oulun yliopisto on muita yliopistoja edellä terveysteknologian ja digitaalisen potilasdatan tutkimuksen alalla, mitä edesauttaa vahva yhteistyö yliopistosairaalaan kanssa. Epäorgaanisten materiaalien asiantuntemuksessa on pystytty rakentamaan erottuva profiili. Matemaattisen analyysin ja tekoälyn tutkimuksen vahvistamisen suunnitelmaa pidettiin erinomaisena, sillä se tukee tutkimusta kaikilla profiilialoilla sekä yhä enemmän tietoon perustuvaa yhteiskuntaa.

Paneeliarvion mukaan Oulun yliopisto on onnistunut viime vuosina rakentamaan vahvan strategisen aseman yliopistokentässä ja vahvistamaan profiiliaan useilla tutkimusaloilla. Tutkimuksen strateginen visio on selkeä ja esitetty toimintasuunnitelma vahvistaa profiloitumista sekä parantaa tutkimuksen laatua suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä.

Lapin yliopisto sai 500 000 euroa. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa 11:lle yliopistolle.

Lue myös: Oulun yliopiston vuoden alumni Metsäntutkimuslaitoksen pitkäaikainen ylijohtaja Hannu Raitio

Kilpailut

Uusimmat